اخبار / استخدامی / آزمون کشوری انتخاب کارشناس رسمی استاندارد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون کشوری انتخاب کارشناس رسمی استاندارد

سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد در راستای اجرای ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و انجام وظایف در چهار زمینه فعالیت؛ نسبت به برگزاری آزمون جهت انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) در سراسر کشور اقدام نماید.

مهلت ثبت نام از 26 مرداد تا 5 شهریور 1402 می باشد.زمینه های فعالیت<>زمینه های فعالیت عبارتند از:
1. استاندارد سازی شامل: تدوین استاندارد - آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی
2. ارزیابی انطباق
3. اندازه شناسی
4. تأیید صلاحیت
شایان ذکر است این آزمون جنبه استخدامی نداشته و سازمان ملی استاندارد ایران تعهدی نسبت به ارجاع کار به کارشناسان پذیرفته شده را نخواهد داشت و صرفا در مواقع مورد نیاز از خدمات آنان استفاده می نماید.

نکات مهم1. ضروری است داوطلبان نسبت به مطالعه دقیق روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد به شماره مدرک ۱۴۳/۲۶۶/ر مورخ 1402/02/18 که در زیرپورتال دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان افزایی به نشانی: آموزش و ترویج - صفحه اصلی قالب جدید 1401 در سایت سازمان ملی استاندارد ایران قابل دسترسی می باشد، اقدام نمایند.
2. داوطلبان شرکت در آزمون شامل متقاضیان، اخذ اولیه پروانه کارشناسی رسمی در زمینه های فعالیت چهارگانه و متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی رسمی با تغییرات کمی و موضوعی در زمینه فعالیت، رشته و گرایش های تخصصی پروانه می باشند.
3. شرکت در آزمون کتبی برای کلیه داوطلبان الزامی است.
4. هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر دو زمینه فعالیت و براساس سوابق حداکثر دو رشته تخصصی می باشد.
تذکر 1: داوطلبان شرکت در آزمون زمینه فعالیت تأیید صلاحیت، در صورت تمایل صرفا مجاز به انتخاب زمینه استانداردسازی به عنوان دومین زمینه فعالیت می باشند.
5. شاغلین دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اشتغال مجاز به دریافت پروانه کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) نمی باشند. در همین خصوص کارکنان سازمان / پژوهشگاه / سایر دستگاه های اجرایی فقط درصورت قطع رابطه استخدامی (بازخرید، بازنشستگی و انتقالی) با سازمان محل اشتغال خود می توانند با رعایت ضوابط مندرج در روش اجرایی مذکور اقدام نمایند.
6. استفاده از مشخصات هویتی سایرین به هر دلیل، غیرقانونی بوده و در صورت بروز چنین تخلفی، داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد. در صورت شرکت فرد متخلف در آزمون ضمن محرومیت از شرکت در آزمون های بعدی برابر ضوابط قانونی با وی برخورد خواهد شد. شرایط انتخاب زمینه فعالیتداوطلب در صورت احراز شرایط مندرج در بند 6-1 روش اجرایی مذکور و به شرح ذیل مجاز به انتخاب زمینه فعالیت و ثبت نام در آزمون می باشد:
- استاندارد سازی - تدوین استاندارد: ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در تدوین حداقل 2 موضوع استاندارد ملی به عنوان دبیر و یا رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی یا دبیری فعال و موثر 2 کمیته فنی متناظر و یا 4 سال دبیری فعال و موثر حداقل یک کمیته فنی متناظر یا حداقل یک سال مدیر کمیته فنی بین المللی/ منطقه ای و یا حداقل ۳ عضویت در کمیسیون فنی مرتبط با رشته تخصصی درخواستی.
تذکر 1: اعضای هیات علمی داوطلب زمینه "تدوین استاندارد" با داشتن سابقه مشارکت و همکاری در تدوین حداقل ۲ موضوع به عنوان دبیر/ رئیس/ عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد و یا داشتن مقاله پژوهشی در زمینه استاندارد سازی و رشته مورد درخواست و تقاضا مجاز به انتخاب این زمینه فعالیت می باشند.
استانداردسازی - آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی: ارائه مستندات مبنی برسابقه تدریس حداقل 100 ساعت آموزش تخصصی مؤثر و مرتبط در 2 سال اخیر از مراجع ذیصلاح قانونی.
ارزیابی انطباق: ارائه حداقل 3 سال سابقه همکاری مؤثر و مشارکت در زمینه «ارزیابی انطباق» در رشته تخصصی درخواستی و هر یک از گرایش های مربوط به آن رشته در سازمان، پژوهشگاه، واحدهای تولیدی، خدماتی و یا در نهادهای تأیید صلاحیت شده.
اندازه شناسی: ارائه حداقل 3 سال سابقه همکاری مؤثر و مشارکت در زمینه «اندازه شناسی» در رشته تخصصی درخواستی و هر یک از گرایش های مربوط به آن رشته در سازمان، پژوهشگاه، واحدهای تولیدی، خدماتی و یا در نهادهای تأیید صلاحیت شده.
تأیید صلاحیت: ارائه سوابق موثر مطابق با پیوست های شماره 5 و 6 روش اجرایی مذکور.
تذکر 2: شرایط پذیرش نخبگان دارای تأییدیه از بنیاد ملی نخبگان، توسط سازمان ملی استاندارد ایران تسهیل می گردد.
تذکر 3: دارندگان سابقه کار تخصصی و یا مدیریتی در سازمان / پژوهشگاه و سایر دستگاه های اجرایی؛ فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی (بازخرید، بازنشسته و انتقالی) با سازمان محل اشتغال خود می توانند با رعایت ضوابط مندرج در روش اجرایی مذکور جهت دریافت پروانه کارشناسی اقدام نمایند. مدارک عمومی و اختصاصی<>مدارک عمومی:

<>تصویر کارت ملی
عکس پرسنلی
تصویر کلیه مدارک مقاطع دانشگاهی
تذکر 1: دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور موظف به ارائه تصویر گواهی به همراه تأییدیه «ارزشیابی مدارک تحصیلی» از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.
داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
داشتن تابعیت ایرانی
تذکر 2: برای آن دسته از داوطلبانی که زمینه فعالیت انتخابی آنها مستلزم ارائه سابقه کار مرتبط می باشد، ارائه سوابق مربوط به پرداخت حق بیمه از زمان اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی به بعد، ممهور به مهر سازمان بیمه گر و قابل استعلام، ضروری است.
تذکر 3: پس از قبولی در آزمون کتبی، داوطلب مکلف به ارائه مدارک عمومی، جهت بررسی و تأیید توسط اداره کل استاندارد استان محل اقامت می باشد.

<>مدارک اختصاصی:

<>داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی مکلفند نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل مدارک اختصاصی برابر مندرجات در روش اجرایی مذکور، جهت بررسی و تأیید توسط اداره کل استاندارد استان اقدام نمایند. 

ثبت نام در آزمون<>ثبت نام در آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از روز پنجشنبه مورخ 26 مردادماه 1402 آغاز و در پایان روز 5 شهریورماه 1402 به اتمام می رسد.

<>1- ضروری است داوطلبان پس از مطالعه در صورت احراز شرایط عمومی، اختصاصی اعلام شده در این دفترچه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

<>2- مهلت ثبت نام در آزمون قابل تمدید نمی باشد، ضروری است داوطلبان در مدت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

<>3- داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام در آزمون به مبلغ 2٫300٫000 ریال به اضافه 20٫000 ریال خدمات پیامکی از طریق منوی آزمون در صفحه اول سامانه اقدام نمایند.

<>تذکر 1: داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد CVV2 به نام شخص داوطلب ضروری است.

<>تذکر 2: "توکن پرداخت" کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص می یابد. لذا ضروریست داوطلب کد "توکن پرداخت" را که به شماره تلفن همراه وی پیامک می گردد تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت کد رهگیری نزد خود نگهداری نمایند همچنین این کد با کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرایند پرداخت در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.

<>4- داوطلبان با ورود اطلاعات درخواستی و بارگذاری مدارک ذیل نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند. در صورت دریافت کد رهگیری، ثبت نام فرد تکمیل و نهایی گردیده است.

<>5- بارگذاری عکس پرسنلی
اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200 در 300 و حداکثر 300 در400 پیکسل باشد.
تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لک باشد.
حجم فایل ذخیره شده باید حداقل 15 کیلوبایت و حداکثر 70 کیلوبایت باشد.
حاشیه های زائد حذف شده باشد.
عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.

<>تذکر 3: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

<>6- بارگذاری کارت ملی
تصویر واضح و رنگی کارت ملی با فرمت JPG باشد.
حجم این فایل حداقل 30 کیلوبایت و حداکثر 200 کیلوبایت باشد.
حاشیه های زائد حذف شده باشد.

<>تذکر 4: در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه امکان ثبت نام و تکمیل فرایند مربوط به آن را نداشته باشد با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت می تواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر می بایست از منوی "آزمون" در صفحه اول سامانه گزینه "ثبت نام در آزمون" را انتخاب و نسبت به وارد کردن اطلاعات درخواستی و تکمیل ثبت نام اقدام نماید. 

<>تذکر 5: در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت آمیز مراحل پرداخت هزینه به «توکن پرداخت» خود دسترسی نداشته باشد برای بازیابی «توکن پرداخت» از صفحه اول سامانه گزینه «بازیابی کد رهگیری / توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی دوباره «توکن پرداخت» برای ایشان پیامک گردد.

<>تذکر 6: به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی<>1- آزمون در روز جمعه مورخ 7 مهر ماه 1402 به صورت کشوری در شهر تهران و مراکز منتخب استان ها برگزار می گردد.
2- کارت شرکت در آزمون بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر می گردد.
3- صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نمی باشد و اصل مدارک پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4- زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج می گردد.
5- سوالات تخصصی آزمون مطابق با زمینه فعالیت درخواستی داوطلب، می باشد.
6- آزمون شامل 2 بخش عمومی و تخصصی به ترتیب شامل 40 و 60 سوال می باشد.
7- ضریب سوالات عمومی 2 و ضریب سوالات تخصصی 3 می باشد.
8- ملاک قبولی در آزمون هر زمینه فعالیت، کسب حداقل 70٪ تراز حائزان یک درصد برتر آزمون مربوطه با ارزش وزنی 40٪ برای آزمون عمومی و 60٪ برای آزمون اختصاصی می باشد.
9- آزمون دارای نمره منفی می باشد و به ازای هر پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی لحاظ می گردد.
10- نتایج آزمون از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اطلاع رسانی می گردد.
11- اسامی نفرات برتر آزمون اعلام و نتیجه نهایی پذیرفته شدگان پس از مصاحبه تخصصی اعلام خواهد شد.
12- تاریخ، زمان و محل برگزاری مصاحبه تخصصی و مهلت مقرر جهت تهیه و ارائه مستندات مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان در آزمون کتبی از طریق پروفایل شخصی اطلاع رسانی می گردد.
13- عدم تکمیل و تحویل مستندات مذکور در مهلت مقرر، به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.
14- منابع آزمون عمومی و تخصصی به شرح ذیل تعیین و فایل های مربوطه در زیر پورتال دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان افزایی به نشانی: آموزش و ترویج - صفحه اصلی قالب جدید 1401 در دسترس داوطلبان قرار دارد.

منابع عمومی و اختصاصی آزمون ردیف منابع آزمون عمومی 1 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  2  استاندارد 9000 INSO-ISO: سیستم های مدیریت كیفیت - مبانی و واژگان  3 استاندارد 17000 – INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق - واژگان و اصول عمومی  4 روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندار د به شماره مدرک ۲۶۶ /۱۴۳/ر مورخ 1402/02/18 5 "بیانیه گام دوم انقلاب" مور خ 1397/11/22 ردیف زمینه فعالیت منابع آزمون اختصاصی 1 استاندارد
سازی تدوین استاندار 1. استانداردهای ملی ایران 5- ساختار و شیوه نگارش
2. روش اجرایی فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران به شماره 33/201/ر– تاریخ تجدید نظر 1393/08/24
3. روش اجرایی نحوه تاسیس، ترمیم و انحلال کمیته های فنی/ فرعی متناظر به شماره 142/249/ر - تاریخ تجدید نظر 1402/03/22
4. دستورالعمل تخصصی تبصره های 1 الی 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
5. اصول خوب استانداردسازی GSP آموزش، ترویج
استاندارد و توان
افزایی 1. آموزش الکترونیکی (مجازی) - ویژگی ها - استاندارد 10000
2. سازمان های آموزشی- سیستم های مدیریتی برای سازمان های آموزشی - الزامات به همراه راهنمای استفاده - استاندار د 23019
3. مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد– استاندارد 10015 2 تأیید
صلاحیت 1. استاندارد INSO-ISO-19011: رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت
2. استاندارد 17020 INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق - الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهاده ای انجام دهنده بازرسی
3. استاندارد 17025 INSO-ISO-IEC: الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
4. استاندارد 15189-INSO-ISO: آزمایشگاه های پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت
5. استاندارد 1-17021 INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارائه كننده خدمات ممیزی و گواهی كردن سیستم های مدیریت
6. استاندارد 17024 INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق - الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص
7. استاندارد 17065 INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق - الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات
8. الزامات بین المللی مرکز 3 اندازه
شناسی  1. استاندارد ملی ایران به شماره 4723: واژه نامه اندازه شناسی، مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط
2. استاندارد ملی ایران به شماره 15995: اصطلاحات اندازه شناسی قانونی - واژه نامه
3. استاندارد ملی ایران به شماره 16357: خط مشی عدم قطعیت كالیبراسیون
4. استاندارد ملی ایران به شماره 16358: خط مشی قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری 4 ارزیابی
انطباق 1. روش اجرایی صدور، تمدید، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی به شماره مدرک 130/221/ر – تاریخ تجدید نظر 1396/01/28
2. دستورالعمل نمونه برداری به شماره مدرک 42/204/د – تاریخ تجدید نظر 1390/09/06
3. دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندار د به شماره مدر ک 130/213/د - تاریخ تجدید نظر 1401/12/02
4. استاندارد 17065 -INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق – الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات
5. استاندارد 17026 -INSO-ISO-IEC: ارزیابی انطباق – مثالی از طرح گواهی کردن برای محصولات ملموس
جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲