اخبار / دانشگاهی / آزمون پذیرش در دوره فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۳ برگزار شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون پذیرش در دوره فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۳ برگزار شد

<>به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۳ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و یا کاغذی توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

<>مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۳ توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد و مرحله شفاهی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۶، ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود.

<>تبصره: پس از برگزاری آزمون کتبی، کلید سوالات آزمون به نحو مناسب از طریق دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در اختیار داوطلبین قرار خواهد گرفت و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ اعتراضات آزمون کتبی از طریق دانشگاه دریافت می شود و در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ خرداد اعتراضات توسط گروه های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.

<>مرحله شفاهی: (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP ،OSCE، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۶، ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ براساس جدول زمانبندی که متعاقباً از طریق دانشگاه ها اعلام خواهد شد، برگزار می شود.

<>تبصره: پس از برگزاری آزمون شفاهی دانشگاه های مجری برنامه آموزشی موظف هستند نسبت به دریافت اعتراضات مرحله شفاهی آزمون، بررسی اعتراضات توسط گروه های تخصصی و نیز اعمال نتایج آن اقدام کنند. پس از آن هیچ گونه اعتراضی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قابلیت بررسی نخواهد داشت.

<>

<>نحوه پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

<>

<>طبق مصوبات هشتادوهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند و روش های PMP ،OSCE) ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

<>کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون مربوطه شده اند مجاز به شرکت در آزمون مرحله شفاهی می شوند.

<>حداقل عنوان شده مشمول کلیه داوطلبین از جمله شرکت کنندگان با سهمیه های مختلف است. پذیرش از بین افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون شفاهی و به میزان برابر ظرفیت، از بالاترین نمره کل با رعایت کلیه مقررات آزمون و نیز مندرجات دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت.

<>پذیرش نهایی از بین متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی از بالاترین نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون با رعایت سایر مقررات مربوطه صورت می گیرد.

<>تبصره: در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، از بین داوطلبین آزاد که نمره کل مکتسبه ایشان با یکدیگر برابر باشد، فردی که نمره آزمون کتبی وی بالاتر باشد، در اولویت خواهد بود و در صورت مساوی بودن نمره آزمون کتبی مکتسبه، نمره کل آزمون دانشنامه تخصصی، ملاک پذیرش قرار خواهد گرفت.

<>دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هیچ گونه مسؤولیتی در قبال صدور احکام مأموریت آموزشی و سایر مسائل اداری مرتبط با افراد پذیرفته شده در این دوره از آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را بر عهده نخواهد داشت. کلیه پذیرفته شدگان ملزم به اجرای مفاد قانونی در این زمینه خواهند بود.

<>داوطلب پذیرفته شده موظف به تکمیل و ارایه فرم هیأت مرکزی گزینش به همراه دیگر مدارک لازم جهت شروع دوره به دانشگاه محل آموزش خود است. (به غیر از اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی و یا قطعی).

<>مشمولین پذیرش با استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، در صورت کسب شرایط مندرج در دستورالعمل جهت پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استان محروم خود در سقف ظرفیت در سهمیه مذکور دارای اولویت هستند.

<>شروع دوره آموزشی با نظر گروه مربوطه، حداکثر تا شش ماه قابل تأخیر خواهد بود.

<>نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت مقررات از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون اعلام می شود.

<>براساس موضوع ۲ هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره اسامی داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ،) که در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز شرکت کرده اند از لیست شرکت کنندگان آزمون فلوشیپ حذف خواهد شد.

<>

<>رشته های مورد نیاز؛

<>

<>رشته پیش نیاز: جراحی عمومی. رشته های فلوشیپ: جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شکم

<>رشته پیش نیاز: جراحی کلیه و مجاری ادراری. رشته فلوشیپ: پیوند کلیه

<>رشته پیش نیاز: جراحی عمومی . رشته فلوشیپ: جراحی سوختگی

<>رشته پیش نیاز: ارتوپدی. رشته فلوشیپ: جراحی تومورهای اسکلتی عضلانی

<>طبق مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند، OSCE ،PMP و غیره) ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

<>ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰۴ نفر است.

<>

<>تعهدات پذیرفته شدگان در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

<>

<>الف: کلیه پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل بوده و از سپردن تعهد معاف هستند. (به جز دستیاران پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مناطق محروم)

<>ب: کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و یا نهادها و یا مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند ملزم به پرداخت شهریه (توسط فرد و یا سازمان مربوطه) هستند.

<>ج: با در نظر گرفتن شرایط پذیرش، سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم که با رعایت سایر مقررات ملزم به سپردن تعهد محضری شناخته می شوند باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارایه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را در موعد مقرر ارایه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

<>د: داوطلبانی که با تمایل شخصی بعنوان پذیرفته شدگان متعهد به خدمت در رشته های مورد نیاز اعلام شده شناخته می شوند ملزم به سپردن سند تعهد محضری به نفع منطقه مورد نیاز به میزان برابر مدت تحصیل در زمان ثبت نام هستند.


<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته های کارشناسی ارشد
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

<>

تاریخ خبر پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳