اخبار / استخدامی / آزمون نیروی فنی و تاسیساتی در هتل های هما ۱۴۰۳ به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون نیروی فنی و تاسیساتی در هتل های هما ۱۴۰۳

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مجموع هتل های هما به صورت قرارداد ی )تابع مقررات قانون کار(، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط ذیل میتوانند به منظور انجام کار در واحد فنی و تاسیسات مراکز مندرج در این دفترچه به درخواست هتلهای هما از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لغایت ۰۳/۱۷/ ۱۴۰۲ به سامانه شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی www.tamin-eng.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .
 استان مورد نیاز زمان ثبت نام  زمان دریافت کارت زمان آزمون زمان اعلام نتایج بوشهر  تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳  - ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ آبادان تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳  - ۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۳ مرداد ۱۴۳ هرمزگان تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - - - خراسان رضوی تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - - - فارس تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - - - تهران تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - - - چهارمحال و بختیاریتا ۲۰ خرداد ۱۴۰۳-

منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳