اخبار / دانشگاهی / آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی ۲۹ و ۳۰ شهریور برگزار می شود به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی ۲۹ و ۳۰ شهریور برگزار می شود

<>به گزارش خبرنگار مهر، ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی صرفاً داوطلبانی که همه بخش های آموزشی خود را تمام کرده اند، می توانند در آزمون پایان دوره شرکت کنند.

<>آزمون در دو مرحله کتبی و عملی برگزار می شود و نمره منفی ندارد.

<>تعداد سوالات آزمون کتبی ۱۲۰ سوال است که به صورت الکترونیکی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

<>محل آزمون کتبی مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی کودکان) به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب خواهد بود. آزمون رأس ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و مدت آزمون دو ساعت خواهد بود.

<>آزمون عملی روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح به آدرس: بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فصل الله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پیراپزشکی) برگزار خواهد شد.

<>حدنصاب قبولی در آزمون کتبی ۶۰ درصد نمره و در آزمون عملی نیز کسب ۶۰ درصد نمره است.

<>برای شرکت در آزمون عملی پایانی، قبولی در آزمون کتبی برای داوطلبان الزامی است.

<>در صورت قبولی در آزمون کتبی و مردودی در آزمون عملی نتیجه قبولی آزمون کتبی حداکثر ۲ سال برای شرکت در آزمون عملی معتبر خواهد بود.

<>داوطلب می تواند حداکثر ۳ بار در آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت کند.

<>نمره نهایی آزمون پایانی حاصل جمع ۶۰ درصد نمره کتبی و ۴۰ درصد نمره عملی است.

<>لازم به ذکر است ارائه کارت شناسایی شامل اصل کارت ملی یا شناسنامه جهت آزمون مزبور الزامی است.

<>نمره هر ایستگاه در آزمون عملی ۲۰ است که دارای ضرایب به شرح ذیل است:

<>جدول دروس و ضرایب آزمون پایانی کتبی و عملی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

<>ردیف

<>عنوان دوره

<>طول دوره

<>تعداد سوال آزمون
کتبی

<>ضریب مواد آزمون عملی
در هر ایستگاه

<>۱

<>انگل شناسی پزشکی

<>۱ماه

<>۱

<>۷

<>۲

<>ایمنی شناسی پزشکی

<>۳ماه

<>۳

<>۲۰

<>۳

<>بیوشیمی بالینی

<>۴ماه

<>۴

<>۲۵

<>۴

<>قارچ شناسی پزشکی

<>۱ماه

<>۱

<>۷

<>۵

<>مدیریت آزمایشگاه و کنترل کیفی

<>۲ماه

<>۲

<>۱۵

<>۶

<>باکتری شناسی پزشکی

<>۲ماه

<>۲

<>۱۴

<>۷

<>ویروس شناسی پزشکی

<>۱ماه

<>۱

<>۷

<>۸

<>خون شناسی و علوم انتقال خون

<>۴ماه

<>۴

<>۲۵

<>تعداد سوالات

<>۱۲۰


<>منبع برای آزمون کتبی سال ۱۴۰۲

<>Henry’ s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods


<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته های دکتری
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3تاریخ خبر دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲