اخبار / استخدامی / آزمون استخدامی شرکت صنایع خاک چینی ایران به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون استخدامی شرکت صنایع خاک چینی ایران

<>شرکت صنایع خاک چینی ایران جهت تکمیل کادر نیروی مورد نیازدر واحد معدن، از بین متقاضیان با شرایط ذیل از طریق آزمون جذب مینماید، لذا از متقاضیان دعوت میگردد مدارک خود را بر اساس زمانبندی در لینک آزمون۳۶۰ (http://azmoon۳۶۰.com/icckaolin ) ثبت نام و یا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس icckaolin.com در قسمت استخدامی ثبت نام نمایند.

<>متقاضیان دارای شرایط ذیل از مورخ ۲۰ / ۰۲ /۱۴۰۳ تا مورخ ۲۸ / ۰۲ /۱۴۰۳ ثبت نام نمایند .

در شرایط مساوی متقاضیان با معدل بالاتر و دانشگاه معتبر سراسری و سابقه کار مرتبط بیشتر در اولویت استخدام قرار خواهند داشت.

ساعت و محل و زمان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. زمان آزمون متعاقبا از طریق سایت شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.

نوع آزمون از جهت کتبی و یا عملی بودن متعاقبا از طریق سایت اعلام واطلاع رسانی خواهد شد.

<>


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳