راهنمای خرید در سایت کتاب هدیه دهید

راهنمای خرید در سایت

راهنمای خرید از سنجش
(قوانین و مقررات سایت)1- ابتدا
فرم عضویت
را تکمیل نمایید.

          - عضویت در سایت رایگان می باشد.

          - پس از عضویت امکان استفاده از بخش های رایگان سایت برایتان ممکن خواهد شد.

2- با مراجعه به منوی های سایت، جمع مبلغ خدمات مورد تقاضا را ملاحظه فرمایید.

          - با توجه به مقطع، رشته تحصیلی، سال و توضیحات، خدمات درخواستی را بیابید و جمع مبالغ آنها را به خاطر بسپارید.


  3- با کلیک بر روی افزایش اعتبار وجه خواستی را پرداخت نمایید.

          - چنانچه امکان پرداخت وجه به صورت آنلاین را داشته باشید، اعتبار شما در همان لحظه فعال خواهد شد.

          - در  روش غیر آنلاین، می بایست پس از واریز وجه، مبلغ واریزی و شماره فیش را در سیستم ثبت نمایید تا اعتبار شما پس از تایید فعال شود.

.

4- پس از فعال شدن اعتبار خدمات مورد نظر را دانلود نمایید.