راهنمای خرید از سایت کتاب هدیه دهید

راهنمای خرید از سایت

راهنمای خرید از سنجش1- ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمایید.

          - عضویت در سایت رایگان می باشد.

          - پس از عضویت امکان استفاده از بخش های رایگان سایت برایتان ممکن خواهد شد.

2- با مراجعه به منوهای سایت، جمع مبلغ خدمات مورد تقاضا را ملاحظه فرمایید.

          - با توجه به مقطع، رشته تحصیلی، سال و توضیحات، خدمات درخواستی را بیابید و جمع مبالغ آن ها را بخاطر بسپارید.

  3- با کلیک بر روی افزایش اعتبار وجه درخواستی را پرداخت نمایید.

          - چنانچه امکان پرداخت وجه به صورت آنلاین داشته باشید، اعتبار شما در همان لحظه فعال خواهد شد.

          - در  روش غیر آنلاین، می بایست پس از واریز وجه، مبلغ واریزی و شماره فیش را در سیستم ثبت نمایید تا اعتبار شما پس از تایید فعال شود.

.

4- پس از فعال شدن اعتبار خدمات مورد نظر را دانلود نمایید.