بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789646184022
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 298
نویسنده: علی-دلاور


شابک: 9789643124670
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 600
نویسنده: هربرت-کستنر-کارل-شوسلر-جان‌-هنری-مولر
مترجم: هوشنگ-نایبی


شابک: 9789649254197
سال چاپ: 1380
تعداد صفحه : 298
نویسنده: سعید-معید-فر


شابک: 9786005999075
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 336
نویسنده: حسین-بهروان


شابک: 9786005692044
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 224
نویسنده: احمد-علی-فروغی‌-ابری-محمد-حسین-یار-محمدیان-سوسن- بهرامی


شابک: 9789643290009
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 232
نویسنده: علی-تقی‌-پور-ظهیر


شابک: 9789645445094
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 312
نویسنده: حسن-ملکی


شابک: 9789643853389
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 112
نویسنده: الف-لوی
مترجم: فریده-مشایخ


شابک: 9789646324114
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 208
نویسنده: فیلیپ-جی-اسمیت
مترجم: محمد-رضا-بهرنگی


شابک: 9789643850593
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 168
نویسنده: گروه-مشاوران-یونسکو
مترجم: فریده-مشایخ


شابک: 9789646544352
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 242
نویسنده: میر-محمد-سید-عباس‌-زاده


سال چاپ: 1364
تعداد صفحه : 90
نویسنده: پریدخت-وحیدی


شابک: 9789647819374
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 396
نویسنده: سید-محمد-میر-کمالی


شابک: 9789647978422
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 382
نویسنده: مایک-باتری
مترجم: علی‌-اکبر-امین-بیدختی


شابک: 9789648345575
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 220
نویسنده: علی-علاقه‌-بند


شابک: 9789645543660
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 224
نویسنده: مصطفی-قادری


شابک: 9789640209004
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 238
نویسنده: غلامحسین-شکوهی


شابک: 9789648345766
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 196
نویسنده: علی-علاقه‌بند


شابک: 9789640216286
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 332
نویسنده: فیلیپ-جی-اسمیت
مترجم: سعید-بهشتی


شابک: 9789640001189
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 220
نویسنده: پال-هرسی-کنت‌-اچ-بلانچارد
مترجم: علی-علاقه-بند


شابک: 9789646389298
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 150
نویسنده: جانیس-هرمن-جری-جان-هرمن
مترجم: علی-علاقه‌-بند


شابک: 9789640001820
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 272
نویسنده: علی-شریعتمداری


شابک: 9789648891355
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 120
نویسنده: یوسف-حجازی-عباس-بازرگان‌-هرندی-فاخته-اسحاقی


شابک: 9789649870625
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 36
نویسنده: منصوره-سعید-الذاکرین


شابک: 9789647222174
سال چاپ: 1380
تعداد صفحه : 186
نویسنده: ادوارد-سالیس
مترجم: علی-حدیقی


شابک: 9789646222489
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 232
نویسنده: کوروش-فتحی‌-واجارگاه


شابک: 9789644521102
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 308
نویسنده: لوک وبر-ورنرزوی-هرش-رضا-یوسفیان‌-املشی


شابک: 9786000202552
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 192
نویسنده: بهرام-محسن‌پور


شابک: 9789647437134
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 208
نویسنده: محمد-ربیع-سام-خانیان


شابک: 9789640800898
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 104
نویسنده: تری-دمسکی-وادی-حداد
مترجم: غلامرضا-گرایی‌-نژاد-رخساره-کاظم

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی