بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786009288205
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 252
نویسنده: اسفندیار-خسروی‌-زاده-مهرزاد-حمیدی


شابک: 9789648131833
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 304
نویسنده: مهرزاد-حمیدی


شابک: 9786005028430
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 128
نویسنده: فریبا-عسگریان


شابک: 9789646706934
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 464
نویسنده: پل-امری-آرون اسمیت،لیندا-ون-لیوون-پل-ترنر-هانس-وستربیک-کریستین-گرین
مترجم: علیرضا-الهی-اسفندیار-خسروی‌-زاده


شابک: 9789644593130
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 246
نویسنده: کالوین-لارنس
مترجم: غلامعباس-توسلی-رضا-فاضل


شابک: 9789644451331
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 806
نویسنده: ریمون-آرون
مترجم: باقر-پرهام


شابک: 9789643292713
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 404
نویسنده: فرهنگ-ارشاد


شابک: 978964802370
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 364
نویسنده: حسین‌-ابوالحسن-تنهایی


شابک: 9789644353413
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 328
نویسنده: ایان-کریب
مترجم: محبوبه-مهاجر


شابک: 9786004350471
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 496
نویسنده: مصطفی-ازکیا


شابک: 9789643122966
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 366
نویسنده: دواس
مترجم: هوشنگ-نایبی


شابک: 9789642242160
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 248
نویسنده: تقی-آزاد-ارمکی


شابک: 9789643581237
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 400
نویسنده: عبدالعلی-لهسایی‌-زاده


شابک: 9789640351383
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 492
نویسنده: موسی-عنبری-مهدی-طالب


شابک: 9789644235719
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 344
نویسنده: مصطفی-ازکیا


شابک: 9789649223223
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 456
نویسنده: مهدی-ایران‌-نژاد-پاریزی


شابک: 9789641850472
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 520
نویسنده: حمید-رضا-جلالی‌پور-جمال-محمدی


شابک: 9789646194175
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 464
نویسنده: لوسین-گلدمن‌
مترجم: محمد-جعفر-پوینده


شابک: 978964312155
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 292
نویسنده: جان‌-بندیک‌-سیوپراکاش-چیتامبار
مترجم: احمد-حجاران-مصطفی-ازکیا


شابک: 9789643129958
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 492
نویسنده: اووه-فلیک
مترجم: هادی-جلیلی


شابک: 9789646417366
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 412
نویسنده: امان‌-الله-قرایی‌-مقدم


شابک: 9786005282061
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 264
نویسنده: سو-آلوین
مترجم: محمود-حبیبی‌-مظاهری


شابک: 9789645516633
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 280
نویسنده: ایروینگ-زیتلن
مترجم: غلامعباس-توسلی


شابک: 9789644580901
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 288
نویسنده: منصور-وثوقی


شابک: 9789643129835
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 496
نویسنده: تیم-دیلینی
مترجم: بهرنگ-صدیقی-وحید-طلوعی


شابک: 9789643121983
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 408
نویسنده: نورمن‌-آر-کورتز
مترجم: حبیب‌-الله-تیموری


شابک: 9789643292119
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 144
نویسنده: آنتونی-مک‌گرو
مترجم: عباس-مخبر


شابک: 9786005625028
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 416
نویسنده: پاتریک-برت
مترجم: محمد-خانی


شابک: 9789643116293
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 376
نویسنده: آندرو-میلنر-جف-براویت
مترجم: جمال-محمدی


شابک: 9789647932226
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 344
نویسنده: حسین-ادیبی-عبدالمعبود-انصاری

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی