بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786009102648
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 198
نویسنده: امیر-سرشین-سردار-محمدی -رضا-رستمی


شابک: 9789648623598
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 316
نویسنده: حسین-علوی


شابک: 9786005543131
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 496
نویسنده: نیل-فاولر-پل-گریمشا-آدریان-بردن-آدریان-لیز
مترجم: لیلا-رشیدی‌-رستمی-رسول-حمایت‌-طلب


شابک: 9789642060986
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 120
نویسنده: محسن-غفرانی


شابک: 9789644592041
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 274
نویسنده: آندرو-اس-جکسون-تد-باوم‌-گارتنر
مترجم: پریوش-نوربخش-حسین-سپاسی


شابک: 9789648658743
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 400
نویسنده: حسین-مجتهدی


شابک: 9789644634277
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 416
نویسنده: دیوید-ا-وینتر
مترجم: سیامک-نجاریان-سید-فرهاد-طباطبایی‌-قمشه-حسین-اصلیان-سید-ابوالفضل-صانعی


شابک: 9789645018656
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 384
نویسنده: فرهاد-دریانوش


شابک: 9786009310524
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 344
نویسنده: منصور-اسلامی-محسن-دماوندی


شابک: 9786005751888
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 348
نویسنده: فریده-هادوی-ابوالفضل-بورغانی‌-فراهانی-علیرضا-ایزدی


شابک: 9789642802166
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 520
نویسنده: علی-دلاور


شابک: 9789642060658
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 128
نویسنده: محسن-غفرانی


شابک: 9786005543629
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 556
نویسنده: ویلیام‌-جی-وینسنت-جوزف‌-پی-ویر
مترجم: وازگن-میناسیان


شابک: 9786000200077
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 614
نویسنده: دکتر-حیدر-علی-هومن


شابک: 9786000206741
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 468
نویسنده: عادل-آذر-منصور-مومنی


شابک: 9789648658743
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 400
نویسنده: حسین-مجتهدی


سال چاپ: 1335
نویسنده: محمد-باقر-هوشیار


شابک: 9786005751888
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 348
نویسنده: فریده-هادوی-ابوالفضل-بورغانی‌-فراهانی-علیرضا-ایزدی


شابک: 9789645307873
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 720
نویسنده: رابرت-رابرگز-استیون‌-جی-کتائیان
مترجم: ولی‌-الله-دبیدی‌-روشن-عباسعلی-گائینی


شابک: 9786005458473
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 224
نویسنده: شیرکو-احمدی-علی-حیرانی


شابک: 9786000203894
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 210
نویسنده: محمد-بهشتی-علیرضا-اعرافی-مهدی-ابو-جعفری-و-علی-نقی-فقیهی


شابک: 9789642060986
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 120
نویسنده: محسن-غفرانی


شابک: 9786222051600
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 376
نویسنده: شهنام-ابوالقاسمی


شابک: 9786005543629
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 556
نویسنده: ویلیام‌-جی-وینسنت-جوزف‌-پی-ویر
مترجم: وازگن-مینا


شابک: 9789640341278
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 720
نویسنده: دونالد-ماتیوز-ادوارد-فاکس
مترجم: اصغر-خالدان


شابک: 9789645309396
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 900
نویسنده: رابرت-رابرگز-استیون‌-جی-کتائیان
مترجم: عباسعلی-گائینی-ولی‌-الله-دبیدی‌-روشن


شابک: 9789648658897
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 562
نویسنده: واسیلیس-موگیوس
مترجم: یاسر-صابری-سعیده-شادمهری-رضا-نوری-ندا-آقایی-هادی-روحانی-نادر-رهنما


شابک: 9789645301956
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 580
نویسنده: اتکو-ویرو-مهیس-ویرو
مترجم: ولی‌-الله-دبیدی‌-روشن-عباسعلی-گائینی-امیر-حسین-حقیقی-محمد-فرامرزی-سیروس-چوبینه


شابک: 9789644860706
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 280
نویسنده: جک-ویلمور-دیوید-کاستیل
مترجم: ضیاء-معینی


شابک: 9789648131802
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 312
نویسنده: گرگوری‌-پی-وایت
مترجم: محمد-رضا-کردی-زهرا-میر-آخوری-تهمینه-طهرانی-فاطمه-محمد-هاشمی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی