بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

کتابها


شابک: 9786005689884
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 468
نویسنده: الاین-والکر-دیوید-روزنهان-مارتین-ای-پی-سلیگمن
مترجم: مینا-قبادی-رضا-رستمی-علی-نیلوفری


شابک: 9786003480667
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 204
نویسنده: حمید-کمر-زرین-مژگان-شوشتری-محمد-خالدیان


شابک: 9789642802289
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 680
نویسنده: اصغر-فروع‌-الدین‌-عدل-اریک-مش-دیوید-وولف
مترجم: محمد-مظفری‌-مکی‌-آبادی


شابک: 9789649600345
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 384
نویسنده: راسل‌-ای-بارکلی-اریک-مش
مترجم: جهانشیر-توکلی‌-زاده-حسن-توزنده‌-جانی-نسرین-کمال‌-پور


شابک: 9789647609494
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 704
نویسنده: رابرت-ویس
مترجم: حمید-محمدی‌-فرود-مهدی-محی‌-الدین‌-بناب-مریم-مرادی-حسین-ابراهیمی‌-مقدم-مهدی-گنجی-مسعود-بابازاده


شابک: 9786005413595
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 556
نویسنده: دیوید-ای-ولف-اریک-مش
مترجم: پرویز-شریفی‌-درآمدی-حسین-مرادی


شابک: 9786001230653
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 352
نویسنده: حسین-آزاد


شابک: 9789640352502
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 206
نویسنده: مؤلف: محمد خدایاری‌فرد


سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 116
نویسنده: اوشا-برهمند-هیوا-محمودی


شابک: 9789644592140
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 492
نویسنده: پریرخ-دادستان


شابک: 9786002006585
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 428
نویسنده: آن-کرینگ-شری‌-ال-جانسون-جرالد-دیویسون-جان-نیل
مترجم: حمید-شمسی‌-پور-سعید-صباغی‌-پور


شابک: 9789641690115
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 136
نویسنده: اسماعیل-سلیمانی-جلال-شفائی


شابک: 9786002721013
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 240
نویسنده: راضی-فتحی


شابک: 9789642032105
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 86
نویسنده: فواد-ساعد-موچشی


شابک: 9789644550621
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 272
نویسنده: محمد-علی-احمدوند


شابک: 9789640340776
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 272
نویسنده: غلامعلی-افروز


ویژه مقاطع: دکتری، دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل
شابک: 978-964-7696-29-6
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 448
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 300,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-31-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 504
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 300,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری و کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-36-4
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 350
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
قیمت: 350,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری و کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-1
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 379
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
قیمت: 350,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: کلیه دانشجویان رشته های مدیریت
شابک: 978-964-7696-35-7
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 216
نویسنده: آرش دیانی - لیلا حسینی فرح آبادی
قیمت: 150,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-7696-39-5
سال چاپ: 139
تعداد صفحه : 140
نویسنده: آرش دیانی - نیما عظیما
قیمت: 120,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-33-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 413
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 990,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-34-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 313
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 790,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-36-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 284
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 730,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-35-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 279
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 710,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-38-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 173
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 510,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-37-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 213
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 590,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-39-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 254
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 670,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-44-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 197
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 550,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38