بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786005689884
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 468
نویسنده: الاین-والکر-دیوید-روزنهان-مارتین-ای-پی-سلیگمن
مترجم: مینا-قبادی-رضا-رستمی-علی-نیلوفری


شابک: 9786003480667
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 204
نویسنده: حمید-کمر-زرین-مژگان-شوشتری-محمد-خالدیان


شابک: 9789642802289
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 680
نویسنده: اصغر-فروع‌-الدین‌-عدل-اریک-مش-دیوید-وولف
مترجم: محمد-مظفری‌-مکی‌-آبادی


شابک: 9789649600345
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 384
نویسنده: راسل‌-ای-بارکلی-اریک-مش
مترجم: جهانشیر-توکلی‌-زاده-حسن-توزنده‌-جانی-نسرین-کمال‌-پور


شابک: 9789647609494
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 704
نویسنده: رابرت-ویس
مترجم: حمید-محمدی‌-فرود-مهدی-محی‌-الدین‌-بناب-مریم-مرادی-حسین-ابراهیمی‌-مقدم-مهدی-گنجی-مسعود-بابازاده


شابک: 9786005413595
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 556
نویسنده: دیوید-ای-ولف-اریک-مش
مترجم: پرویز-شریفی‌-درآمدی-حسین-مرادی


شابک: 9786001230653
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 352
نویسنده: حسین-آزاد


شابک: 9789640352502
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 206
نویسنده: مؤلف: محمد خدایاری‌فرد


سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 116
نویسنده: اوشا-برهمند-هیوا-محمودی


شابک: 9789644592140
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 492
نویسنده: پریرخ-دادستان


شابک: 9786002006585
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 428
نویسنده: آن-کرینگ-شری‌-ال-جانسون-جرالد-دیویسون-جان-نیل
مترجم: حمید-شمسی‌-پور-سعید-صباغی‌-پور


شابک: 9789641690115
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 136
نویسنده: اسماعیل-سلیمانی-جلال-شفائی


شابک: 9786002721013
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 240
نویسنده: راضی-فتحی


شابک: 9789642032105
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 86
نویسنده: فواد-ساعد-موچشی


شابک: 9789644550621
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 272
نویسنده: محمد-علی-احمدوند


شابک: 9789640340776
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 272
نویسنده: غلامعلی-افروز


شابک: 9786007432402
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 416
نویسنده: مهدی-گنجی


شابک: 9786005411034
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 64
نویسنده: منیر-اخلاقی


شابک: 9786002271419
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 356
نویسنده: معصومه-درویشی‌-لرد


شابک: 9789645307958
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 548
نویسنده: پریرخ-دادستان


شابک: 9786005116410
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 366
نویسنده: حسین-آزاد


شابک: 9789649277356
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 186
نویسنده: پرویز-شریفی‌-درآمدی


شابک: 9786002006813
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 824
نویسنده: آن-کرینگ-شری‌-ال-جانسون-جرالد-دیویسون-جان-نیل
مترجم: حمید-شمسی‌-پور-سعید-صباغی‌-پور


شابک: 9789640206812
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 752
نویسنده: جیمز کافمن-دانیل-هالاهان
مترجم: مجتبی-جوادیان


شابک: 9786005776676
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 364
نویسنده: امیر-مرادی


شابک: 9786009050741
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 524
نویسنده: مهدی-صیادی-محمد-نرگسیان


شابک: 9789647073424
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 160
نویسنده: اسد-الله-لطفی


شابک: 9789645616234
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 372
نویسنده: محمد-رضا-مظفر
مترجم: علیرضا-هدایی


شابک: 9789646250765
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 568
نویسنده: علی‌-نقی-حیدری
مترجم: حمید-مسجد-سرایی-عباس-زراعت


شابک: 9789640355701
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 380
نویسنده: ابوالحسن-محمدی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی