بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789647696210
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 200
نویسنده: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9786000204365
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 400
نویسنده: علی-مزینانی


شابک: 9786002410177
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 130
نویسنده: مهری-پریرخ


شابک: 9789640103166
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 247
نویسنده: جیمز-تامپسون
مترجم: محمود-حقیقی


شابک: 9789649065977
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 224
نویسنده: حسین-مختاری‌-معمار


شابک: 9789649710389
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 452
نویسنده: جی‌-ادوارد-اونز
مترجم: فرشته-ناصری


شابک: 9789647143196
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 370
نویسنده: حمید-محسنی


سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 460
نویسنده: ریچارد-کی-گاردنر
مترجم: اسد-الله-آزاد


شابک: 9789644593918
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 152
نویسنده: علی-سینایی


شابک: 9789644350030
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 280
نویسنده: جان-باد
مترجم: محبوبه-مهاجر-نور-الله-مرادی


شابک: 9789644461118
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 208
نویسنده: احمد-امیرگانی-رحمت‌-الله-فتاحی-ایرج-رداد-پرویز-بختیاری


شابک: 9789647790703
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 304
نویسنده: آنا-کلیوند-دونالد-کلیوند
مترجم: مهدی-حسینی


شابک: 9789646710153
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 372
نویسنده: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9789647143639
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 226
نویسنده: اسد-الله-آزاد


سال چاپ: 1371
تعداد صفحه : 156
نویسنده: عبدالحسین-آذرنگ


سال چاپ: 1371
تعداد صفحه : 261
نویسنده: جرالد-جهودا-جودیث-شیک‌-براوناگل
مترجم: محمد-حسین-دیانی-عبدالحمید-معروف‌-زاده


شابک: 9786002162113
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 204
نویسنده: محیا-سروش


شابک: 9786002721358
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 152
نویسنده: حمید-طاهری


شابک: 9789644552229
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 170
نویسنده: حسین-آزاد


شابک: 9789648345582
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 304
نویسنده: علیرضا-کاکاوند


شابک: 9789641844396
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 474
نویسنده: عباس-شیخ‌-محمدی


شابک: 9786007432532
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 960
نویسنده: مهدی-گنجی


شابک: 9789648811766
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 312
نویسنده: بهروز-میلانی‌-فر


شابک: 9789646389069
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 294
نویسنده: مریم-سیف‌-نراقی-عزت‌-الله-نادری


شابک: 9789646389564
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 442
نویسنده: جیل-هولی-سوزان-مینکا-جیمز-باچر
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9786005116403
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 368
نویسنده: حسین-آزاد


شابک: 9789643120108
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 204
نویسنده: شکوه‌-السادات-بنی‌-جمالی


شابک: 9786002005090
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 752
نویسنده: بنجامین‌-جیمز-سادوک-ویرجینیا-ا-سادوک-پدرو-روئیز
مترجم: فرزین-رضاعی


شابک: 9786007385036
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 550
نویسنده: دیوید-روزنهان-مارتین-ای-پی-سلیگمن
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9786001771538
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 112
نویسنده: مینو-امین‌-زاده

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی