بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786003838635
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 258
نویسنده: سمیه-مردمی


شابک: 9789643877590
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 368
نویسنده: علی‌-اکبر-احمدی-علی-صالحی


شابک: 9789647143585
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 106
نویسنده: محمد-حسن‌-زاده


شابک: 9789646335455
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 180
نویسنده: محمد-حسین-دیانی-محمد-رضا-داورپناه


شابک: 9789646335547
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 502
نویسنده: میراندا-لی-پائو
مترجم: اسد-الله-آزاد-رحمت‌-الله-فتاحی


شابک: 9789647790406
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 242
نویسنده: برتیه-ریبرونتو-ریکاردو-بیزاییتس
مترجم: سیروس-آزادی-علی-جوامع-علی‌-حسین-قاسمی


شابک: 9789647696104
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 432
نویسنده: افیر-فریدر-دیوید-گراسمن
مترجم: سارا-کلینی-جعفر-مهراد


شابک: 9789647790628
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 263
نویسنده: دیوید-هینز
مترجم: سعادت-علیجانی-فاطمه-ذاکری‌-فرد


شابک: 9789647790444
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 206
نویسنده: لیلا-دهقانی-رحیم-علیجانی


شابک: 9789644592904
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 208
نویسنده: دیانا-هولمز-کیت-بهان
مترجم: مجید-آذرخش-جعفر-مهراد


شابک: 9786002410726
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 326
نویسنده: کنت-لاودن-جین‌-پرایس-لاودن
مترجم: حمید-محسنی


شابک: 9789645303806
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 328
نویسنده: آتش-جعفر-نژاد


شابک: 9789647790260
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 588
نویسنده: فردریک-لنکستر
مترجم: عباس-گیلوری


شابک: 9786002410542
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 228
نویسنده: هوشنگ-ابرامی-رحمت‌-الله-فتاحی


سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 326
نویسنده: عباس-حری


شابک: 9789647696005
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 308
نویسنده: آر-جی-هارتلی
مترجم: زاهد-بیگدلی


شابک: 9789647790222
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 340
نویسنده: مایکل‌-کیبل-باکلند
مترجم: مرتضی-کوکبی


شابک: 9789647712019
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 228
نویسنده: محمد-رضا-داورپناه


شابک: 9789646619043
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 220
نویسنده: احمد-شعبانی


شابک: 9789645545084
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 352
نویسنده: نور-الله-مرادی


شابک: 9789646710559
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 136
نویسنده: ادوارد-جنریش-الاین‌-زارمبا-جنریش
مترجم: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9789647696081
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 198
نویسنده: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9789647696074
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 544
نویسنده: ریچارد-رابین
مترجم: مهدی-خادمیان


سال چاپ: 1375
تعداد صفحه : 234
نویسنده: آجیت‌-کمار-موکهر-جی
مترجم: اسد-الله-آزاد


سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 176
نویسنده: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9786005299311
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 406
نویسنده: رونالدآر-پاول
مترجم: نجلا-حریری


شابک: 9786000205201
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 396
نویسنده: علیرضا-هویدا


شابک: 9789647696210
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 200
نویسنده: محمد-حسین-دیانی


شابک: 9786000204365
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 400
نویسنده: علی-مزینانی


شابک: 9786002410177
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 130
نویسنده: مهری-پریرخ

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی