بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789644591839
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 352
نویسنده: اسفندیار-سعادت


شابک: 9789643883966
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 288
نویسنده: کوین‌-تی-اسمیت-کریستوف-دابلیو-لاریمر
مترجم: حسن-دانایی‌-فرد


شابک: 9786000204280
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 374
نویسنده: علی‌-اصغر-پور-عزت-میر-یعقوب-سید-رضایی


شابک: 9789645302953
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 554
نویسنده: علی‌-اصغر-پور-عزت


شابک: 9789645306951
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 308
نویسنده: علی‌-اصغر-پور-عزت


شابک: 9789645303110
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 296
نویسنده: حسن-دانایی‌-فرد


شابک: 9786000202835
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 320
نویسنده: حسن-دانایی‌-فرد


شابک: 9789645514257
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 380
نویسنده: محمد-رضا-ربیعی‌-مندجین-حسن-گیوریان


شابک: 9786004070249
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 376
نویسنده: مایکل-هاولت-ام-رامش-آنتونب-پرل
مترجم: عباس-منوریان-ابراهیم-گلشن


شابک: 9786000203528
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 240
نویسنده: سید-مهدی-الوانی


شابک: 9789648415759
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 212
نویسنده: سید-مهدی-الوانی-فتاح-شریف‌-زاده


شابک: 9789645303028
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 292
نویسنده: رحمت‌-الله-قلی‌-پور


شابک: 9789647609074
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 228
نویسنده: جوزف-استوارت-جی-آر-جیمز-پی-لستر
مترجم: تورج-مجیبی‌-میکلایی-مجتبی-طبری-سهیل-خورشید


شابک: 9789646026490
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 366
نویسنده: آون-هیوز
مترجم: سید-مهدی-الوانی-سهراب-خلیلی‌-شورینی-غلامرضا-معمار-زاده


شابک: 9789645973757
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 336
نویسنده: رابرت‌-بی-دنهارت
مترجم: سید-مهدی-الوانی-حسن-دانایی‌-فرد


شابک: 9786000202026
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 196
نویسنده: سید-علی-حائری‌-روحانی


شابک: 9786007385111
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 724
نویسنده: جیمز-باچر-سوزان-مینکا-جیل-هولی
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9786009093168
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 442
نویسنده: شری‌-ال-جانسون-جان-نیل-جرال-دیویسون-آن-کرینگ-محمود-دژکام
مترجم: حمید-شمسی‌-پور


شابک: 9786000202873
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 456
نویسنده: مری‌-جی-آلن-وندی‌-ام-ین
مترجم: علی-دلاور


شابک: 9789640342145
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 920
نویسنده: آن-آناستازی
مترجم: محمد-نقی-براهنی


شابک: 9789645475206
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 92
نویسنده: معصومه-کفیلی‌-یوسف‌-آباد-ابوذر-معبودی


شابک: 9789646389304
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 152
نویسنده: عزت‌-الله-نادری-مریم-سیف‌-نراقی


شابک: 9789645533128
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 344
نویسنده: حیدر-علی-هومن


شابک: 9789646221130
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 504
نویسنده: علی‌-اکبر-سیف


شابک: 9789642802357
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 616
نویسنده: پی-رایس-سوزان-ای-امبرتسون
مترجم: بلال-ایزانلو-حسن-پاشا-شریفی-ولی‌-الله-فرزاد-مجتبی-حبیبی‌-عسگر-آباد


شابک: 9789642170425
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 244
نویسنده: رونالد-ک-همبلتون-اچ-جین‌-راجرز-اچ-سوامیناتان
مترجم: محمد-رضا-فلسفی‌-نژاد


شابک: 9789643338169
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 200
نویسنده: بهزاد-ستاری


شابک: 9789644460784
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 524
نویسنده: علیرضا-بهمن‌-آبادی


شابک: 9789643308469
سال چاپ: 1379
تعداد صفحه : 264
نویسنده: ارنس-پروساک-تامس-داونپورت
مترجم: حسین-رحمان‌-سرشت


شابک: 9786009613991
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 296
نویسنده: سمیه-قویدل

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی