بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786007317532
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 616
نویسنده: جان-موون-مایکل-ماینر
مترجم: کامبیز-حیدرزاده


شابک: 9786005823530
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 698
نویسنده: لیون-شیفمن-لسلی‌-لازاز-کائوک
مترجم: مسعود-کرمی-شهرزاد-پوریان


شابک: 9789640363454
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 356
نویسنده: سید-رضا-سید-جوادین-محمد-رحیم-اسفیدانی


شابک: 9789645890528
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 662
نویسنده: دل-هاوکینز-کنث-کانی-راجر-بست
مترجم: عطیه-بطحایی-احمد-روستا


شابک: 9789649780184
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 240
نویسنده: کاظم-چاوشی-حسین-منتی-فاطمه-یاوری‌-گهر-علی-متولی


شابک: 9789644298127
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 216
نویسنده: محمد-حسین-منتظری‌-فر


شابک: 9789643790189
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 664
نویسنده: جان-مالینز-جان‌کلود-لرش-اورویل‌-واکر-هارپر-بوید
مترجم: داود-ایزدی-سید-محمد-اعرابی


شابک: 9786000200022
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 342
نویسنده: داور-ونوس-عبد-الحمید-ابراهیمی-احمد-روستا


شابک: 9789647893435
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 626
نویسنده: فیلیپ-کاتلر
مترجم: علی-پارساییان


شابک: 9789643871246
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 322
نویسنده: حسن-الوداری


شابک: 9786002722225
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 280
نویسنده: محمد-حسین-بلاغی‌-اینالو-مهدی-عطایی


شابک: 9786000203511
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 252
نویسنده: داور-ونوس


شابک: 9786009250295
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 504
نویسنده: پرویز-درگی


شابک: 9786009472932
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 154
نویسنده: رسول-رحمتی‌-نودهی-سید-محمد-تقی-فضل‌-هاشمی‌


شابک: 9789646266582
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 352
نویسنده: شاهرخ-افلاکی


شابک: 9786006109367
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 538
مترجم: مهرداد-علیپور


شابک: 9789641842187
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 336
نویسنده: مسعود-مشهدی-رمضانعلی


شابک: 9789641690764
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 226
نویسنده: سید-جواد-پور-حسینی


شابک: 9786004070874
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 596
نویسنده: جفری-لنکستر-لستر-مسینگم
مترجم: حسین-نوروزی-نیما-سلطانی‌-نژاد


شابک: 9786009063567
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 584
نویسنده: رضا-مناجاتی


شابک: 9789643142179
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 286
نویسنده: کیانوش-کلانتری-پرچ


شابک: 9786009161348
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 472
نویسنده: داور-ونوس


شابک: 9789640001967
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 382
نویسنده: داود-محبعلی-علی‌-اکبر-فرهنگی


شابک: 9789644683510
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 400
نویسنده: الگزاندر-چرنو-فیلیپ-کاتلر
مترجم: نیما-شجاعی-کامبیز-حیدرزاده


شابک: 9786006465647
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 522
نویسنده: فیلیپ-کاتلر-گری-آرمسترانگ
مترجم: بهمن-فروزنده


شابک: 9789644103520
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 464
نویسنده: فیلیپ-کاتلر-کوین‌-لین-کلر
مترجم: مهدی-امیر-جعفری


شابک: 9789647788274
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 352
نویسنده: علی‌-آقا-پیروز-ابوطالب-خدمتی-عباس-شفیعی-سید-محمود-بهشتی‌-نژاد-سید-مهدی-الوانی


شابک: 9789643873875
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 392
نویسنده: علی‌-اکبر-جوکار-لطف‌-الله-فروزنده‌-دهکردی


شابک: 9789647806107
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 286
نویسنده: سید-علی‌-اکبر-افجه‌ای


شابک: 9786005076486
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 352
نویسنده: علی‌-اصغر-پور-عزت


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39