بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 978964841546
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 642
نویسنده: لوئیز-جانسون
مترجم: محمد-حسین-بازرگانی


شابک: 9789647437363
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 272
نویسنده: مصطفی-اقلیما


شابک: 9786003090323
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 256
نویسنده: مری‌-ورتس-ماچت-خوزه-اشفورد
مترجم: خدیجه‌-السادات-غنی‌-آبادی


شابک: 9789644597510
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 542
نویسنده: برت-گالاوی-بیولارابرتس-کامپتون
مترجم: سید-جلال-صدر-السادات-فرهاد-کریمی


شابک: 9789646115071
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 176
نویسنده: عبدالله-شفیع‌-آبادی


شابک: 9789648415445
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 208
نویسنده: محمد-زاهدی‌-اصل


شابک: 9789642245345
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 192
نویسنده: عزت‌-الله-سام‌-آرام-شقایق-عالمین


سال چاپ: 1372
تعداد صفحه : 111
نویسنده: محمد-حسن-خاکساری


شابک: 9789642244652
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 132
نویسنده: عزت‌-الله-سام‌-آرام-فاطمه-یزدانپور


شابک: 9789643131746
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 400
نویسنده: محسن-قندی


شابک: 9789642242764
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 328
نویسنده: محمد-زاهدی‌-اصل


شابک: 9789642698202
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 316
نویسنده: مصطفی-اقلیما-حمیده-عادلیان‌-راسی


شابک: 9789645302427
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 296
نویسنده: آلن-توئلوتریز
مترجم: فریده-همتی


شابک: 9789642246526
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 158
نویسنده: عزت‌-الله-سام‌-آرام


شابک: 9789646543447
سال چاپ: 1380
تعداد صفحه : 910
نویسنده: لارنس-شولمن
مترجم: اکبر-بخشی‌-نیا-منیر-السادات-میر-بهاء


شابک: 9789647932110
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 482
نویسنده: غنچه-راهب-مصطفی-اقلیما


شابک: 9789646543287
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 536
نویسنده: لارنس-شولمن
مترجم: اکبر-بخشی‌-نیا-منیر-السادات-میر-بهاء


شابک: 9789648415513
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 334
نویسنده: مالکوم-پین
مترجم: فاطمه-زواره‌یی


شابک: 9789647107228
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 672
نویسنده: پیتر-مک‌گینس
مترجم: ژاله-معماری


شابک: 9789645547880
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 212
نویسنده: رسول-حمایت‌-طلب


شابک: 9789645304766
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 662
نویسنده: جوزف-همیل-کتلین‌-ام-نوتزن
مترجم: سیروس-چوبینه-ولی‌-الله-دبیدی‌-روشن


شابک: 9789640340677
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 224
نویسنده: جیمن-هی
مترجم: مهدی-نمازی‌-زاده


شابک: 9786005458473
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 224
نویسنده: شیرکو-احمدی-علی-حیرانی


شابک: 9789645547453
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 144
نویسنده: فضل‌-الله-باقر-زاده-محمود-شیخ


شابک: 9786005896114
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 596
نویسنده: تی-آر-آکلند-بی-سی-الیوت-جان-بلومفیلد-گرگ-ویلسون
مترجم: سعید-ارشم


شابک: 9789643870515
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 200
نویسنده: مهر-علی-همتی‌-نژاد-فرهاد-رحمانی‌-نیا


شابک: 9789642060818
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 352
نویسنده: مهدی-شهبازی-ایمان-شیرزاد


شابک: 9789646115682
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 240
نویسنده: لوئیس-کوهن-مایکل-هالیدی
مترجم: علی-دلاور


شابک: 9786003550612
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 314
نویسنده: تیمور-درزابی-مهدی-نبوی‌-نیک-حسین-نبوی‌-نیک


شابک: 9789645547613
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 216
نویسنده: محمود-شیخ

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی