بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789648092493
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 292
نویسنده: سید-صادق-حقیقت


شابک: 9789643122706
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 432
نویسنده: حسین-بشیریه


شابک: 9789644594342
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 196
نویسنده: حاتم-قادری


شابک: 9789645305183
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 256
نویسنده: حاتم-قادری


شابک: 9789645113245
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 294
نویسنده: خلیل-الله-سردار-نیا


شابک: 9789645516497
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 328
نویسنده: ابوالقاسم-طاهری


شابک: 9789643121754
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 392
نویسنده: عبد-الرحمن-عالم


شابک: 9789645305060
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 262
نویسنده: سید-عبدالعلی-قوام


شابک: 9789645516503
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 352
نویسنده: گای-پیترز-آلن-بال
مترجم: عبد-الرحمن-عالم


شابک: 9789643053895
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 527
نویسنده: یرواند-آبراهامیان
مترجم: کاظم-فیروزمند-حسن-شمس‌-آوری-محسن-مدیر-شانه‌-چی


شابک: 9789645516695
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 206
نویسنده: ملک‌-یحیی-صلاحی


شابک: 9789646517110
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 298
نویسنده: گابریل‌-آبراهام-آلموند-بینگهام-پاول-رابرت‌-جی-مونت
مترجم: علیرضا-طیب


شابک: 9789645516237
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 212
نویسنده: سید-عبدالعلی-قوام


شابک: 9789643178239
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 688
نویسنده: رونالد-چیلکوت
مترجم: وحید-بزرگی-علیرضا-طیب


شابک: 9789648811117
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 386
نویسنده: پاتریک-اونیل
مترجم: سعید-میر-ترابی


شابک: 9786000201579
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 218
نویسنده: سید-عبدالعلی-قوام


شابک: 9789645307668
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 566
نویسنده: سید-جلال-دهقانی‌-فیروز‌آبادی


شابک: 9789648811605
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 296
نویسنده: سید-علیرضا-ازغندی


شابک: 9789643125653
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 216
نویسنده: روح‌-الله-رمضانی
مترجم: علیرضا-طیب


شابک: 9786005750096
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 232
نویسنده: جلال-دهقانی‌-فیروز-آبادی


شابک: 9789645516640
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 248
نویسنده: سید-علیرضا-ازغندی


شابک: 9786007317785
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 252
نویسنده: پیترای-استیدل
مترجم: کامبیز-حیدرزاده-حسین‌-علی-سلطانی


شابک: 9789642245574
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 384
نویسنده: لئون-زوراویکی
مترجم: کامبیز-حیدرزاده-حسین‌-علی-سلطانی


شابک: 9789647006958
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 184
نویسنده: منصور-صمدی


شابک: 9786005253405
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 218
نویسنده: ارجان-چادهوری
مترجم: کامبیز-حیدرزاده


شابک: 9786006982052
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 768
نویسنده: مایکل-آر-سولومون
مترجم: کامبیز-حیدرزاده


شابک: 9789641182177
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 305
نویسنده: فيليپ-هانس-فرانسيس-ريچارد-پاپ
مترجم: كامبیز-حيدر-زاده


شابک: 9789649372389
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 180
نویسنده: فیلیپ-کاتلر-فرناندو-تریاس‌-دبس
مترجم: رضا-رادفر-کامبیز-حیدر-زاده


شابک: 9789649372372
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 124
نویسنده: فیلیپ-کاتلر
مترجم: کامبیز-حیدرزاده


شابک: 9789644680908
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 384
نویسنده: علی‌-اکبر-اسلام


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39