بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789649780337
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 552
نویسنده: چن-لین-بلوچر
مترجم: علی-پارساییان


شابک: 9786001730139
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 296
نویسنده: حسن مدرکیان


شابک: 9789646285361
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 442
نویسنده: رضا-شباهنگ


شابک: 9789645516015
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 372
نویسنده: دیوید-اسکید-مور-تامس-لارسون
مترجم: احمد-ساعی-مهدی-تقوی


شابک: 9786005823394
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 600
نویسنده: محمد-رضا-نیک‌-بخت-زهرا-دیانتی‌-دیلمی


شابک: 9789648734300
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 534
نویسنده: لیندا-لچ-دن-گای-داگلاس-کارمایل
مترجم: کیهان-مهام-ابراهیم-امانی-حمیده-صفار-فاطمه-امر-اللهی


شابک: 9789645307446
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 337
نویسنده: ریموند-سی-میلر
مترجم: محمد-علی-شیرخانی-سید-احمد-فاطمی‌-نژاد-علیرضا-خسروی


شابک: 9789646946026
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 496
نویسنده: دیوید-مارش-جری-استوکر
مترجم: امیر-محمد-حاجی‌-یوسفی


شابک: 9789645516961
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 510
نویسنده: علیرضا-سنجابی


شابک: 9789643214173
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 248
نویسنده: محمود-سریع‌-القلم


شابک: 9789645516572
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 232
نویسنده: ابوالقاسم-طاهری


شابک: 9789640361382
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 176
نویسنده: جهانگیر-معینی‌-علمداری


شابک: 9786002142276
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 538
نویسنده: کاووس-سید-امامی


شابک: 9789645112552
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 506
نویسنده: فرهاد-قاسمی


شابک: 9789648811780
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 337
نویسنده: دیوید-بالام-مایکل-وست
مترجم: احمد-ساعی-عبدالمجید-سیفی


شابک: 9789644599996
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 388
نویسنده: حمیرا-مشیر-زاده


شابک: 9789645997036
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 562
نویسنده: سید-حسین-سیف-زاده


شابک: 9786005750119
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 268
نویسنده: سید-جلال-دهقانی‌-فیروز-آبادی


شابک: 9789645307026
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 358
نویسنده: سید-عبدالعلی-قوام


شابک: 9786005750324
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 252
نویسنده: سید-جلال-دهقانی‌-فیروز-آبادی


شابک: 9789645300300
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 394
نویسنده: سید-عبدالعلی-قوام


شابک: 9789647763226
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 480
نویسنده: حسین-بشیریه


شابک: 9789645114426
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 512
نویسنده: فرهاد-قاسمی


شابک: 9786000202569
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 264
نویسنده: احمد-نقیب‌-زاده


شابک: 9789645110275
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 416
نویسنده: اندرو-افرت
مترجم: سید-رحیم-ابوالحسنی


شابک: 9786000200718
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 324
نویسنده: داود-فیرحی


شابک: 9789643124854
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 376
نویسنده: داود-فیرحی


شابک: 9789648092493
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 292
نویسنده: سید-صادق-حقیقت


شابک: 9789643122706
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 432
نویسنده: حسین-بشیریه


شابک: 9789644594342
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 196
نویسنده: حاتم-قادری

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی