بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789642170562
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 404
نویسنده: کاظم-معتمد-نژاد


شابک: 9789648415094
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 146
نویسنده: حسین-قندی-کاظم-معتمد-نژاد


شابک: 9640109304
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 208
نویسنده: حسین-عماد-افشار


شابک: 9789640358955
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 404
نویسنده: سعید-پور-نقاش-تهرانی


شابک: 9789641845669
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 498
نویسنده: عادل-مخبری


شابک: 9786003280113
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 192
نویسنده: علیرضا-جانفشان-ماندانا-علم‌-بلادی


شابک: 9789642921614
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 154
نویسنده: نادر-میری-محمد-بخشی‌-مشهد-لو-فرزاد-نوریان-علی-شاکر


شابک: 9789648345315
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 440
نویسنده: جیمز-کالات
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9786000204693
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 438
نویسنده: داود-معظمی


شابک: 9789645305985
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 442
نویسنده: محمد-کریم-خدا-پناهی


شابک: 9789645305213
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 384
نویسنده: محمد-کریم-خدا-پناهی


شابک: 9786008348269
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 704
نویسنده: جان‌-مارشال-ریو
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9789644597343
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 427
نویسنده: محمد-کریم-خدا-پناهی


شابک: 9789642568611
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 144
نویسنده: خسرو-قاجاری-محبوبه-عبادی


سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 182
نویسنده: ملک-فتوحی-ناهید-سخنور-علیرضا-لچینانی


شابک: 9789645828439
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 120
نویسنده: علی-پاکروان


شابک: 9789641843917
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 386
نویسنده: نصرالله-فرجی


شابک: 9789649870601
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 56
نویسنده: محمد-نفیسی-منصوره-سعید-الذاکرین


شابک: 9786006208718
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 722
نویسنده: علی‌-اکبر-سیف


شابک: 9786003510739
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 688
نویسنده: ویلیام‌-کریستوفر-کرین
مترجم: غلامرضا-خوی‌-نژاد-علیرضا-رجایی


شابک: 9789646184374
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 520
نویسنده: اسماعیل-سعدی‌-پور


شابک: 9789641570219
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 416
نویسنده: هری‌-آی-ولک-مایکل‌-جی-تیرنی-جیمز-ال-داد
مترجم: غلامرضا-کرمی-کامران-تاجیک


شابک: 9789643885816
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 584
نویسنده: راس‌-ال-واتس
مترجم: علی-پارسائیان


شابک: 9789647893589
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 672
نویسنده: الدن-هندریکسن-مایکل‌-ون‌-بردا
مترجم: علی-پارساییان


شابک: 9789643885748
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 657
نویسنده: ویلیام‌-رابرت-اسکات
مترجم: علی-پارساییان


شابک: 9789649781624
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 232
نویسنده: بهروز-خدا-رحمی‌-نافچی‌-اصفهانی


شابک: 9789646327788
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 530
نویسنده: جورج-فاستر-سریکانت-داتار-چارلز-هورن‌-گرن
مترجم: موسی-بزرگ‌-اصل-علی-پارساییان


شابک: 9789649780269
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 348
نویسنده: فریدون-رهنمای‌-رود-پشتی


شابک: 9789644505379
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 760
نویسنده: فریدون-رهنمای‌-رود-پشتی


شابک: 9786001731709
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 584
نویسنده: دبلیو-توماس-لین-کونگ‌-اچ-چن-ادوارد-بلوچر
مترجم: حسن-مدرکیان

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی