بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789642387717
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 334
نویسنده: کاظم-معتمد-نژاد


شابک: 9786005567113
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 678
نویسنده: سرینیواس-ملکوت-اچ-لسلی-استیوس
مترجم: شعبانعلی-بهرامپور


شابک: 9789649229249
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 368
نویسنده: دومینیک-استریناتی
مترجم: ثریا-پاک‌-نظر


شابک: 9789646757721
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 464
نویسنده: تون‌-آدریانوس‌-فان-دایک
مترجم: پیروز-ایزدی


شابک: 9789643129558
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 492
نویسنده: اووه-فلیک
مترجم: هادی-جلیلی


شابک: 9789646757653
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 312
نویسنده: نورمن-فرکلاف
مترجم: شعبانعلی-بهرام‌پور


شابک: 9789645062369
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 348
نویسنده: دانیل-چندلر-فرزان-سجودی
مترجم: مهدی-پارسا


شابک: 9789643127213
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 262
نویسنده: کلوس-کریپندورف
مترجم: هوشنگ-نایبی


شابک: 9789640361733
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 184
نویسنده: اعظم-راودراد


شابک: 9789647134255
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 636
نویسنده: مانوئل-کاستلز
مترجم: افشین-خاکباز-احد-علیقلیان


شابک: 9789647768023
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 310
نویسنده: ریچارددین-جنکینز
مترجم: تورج یاراحمدی


سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 336
نویسنده: اتولر-بینگر
مترجم: علی-رستمی


شابک: 9789644356322
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 394
نویسنده: دیوید-پالتز
مترجم: مهدی-شفقتی


شابک: 9786006996561
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 826
نویسنده: کریس-بارکر
مترجم: نفیسه-حمیدی-مهدی-فرجی


شابک: 9789646757714
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 472
نویسنده: دنیس-مک‌-کوایل
مترجم: پرویز-اجلالی


شابک: 9789642411733
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 362
نویسنده: سید-محمد-مهدی‌-زاده


شابک: 9789649170145
سال چاپ: 1377
تعداد صفحه : 540
نویسنده: ویلبر-شرام-ادوین‌-بی-بارکر-جک-لایل
مترجم: محمود-حقیقت‌-کاشانی


شابک: 9789649170138
سال چاپ: 1377
تعداد صفحه : 352
نویسنده: فرد-انگلیش
مترجم: محمود-حقیقت‌-کاشانی


شابک: 9786004364546
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 356
نویسنده: سون-ویندال-بنو-سیگنایزر-جین-اولسون
مترجم: علیرضا-دهقان


شابک: 9789641214120
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 270
مترجم: ایرج-پاد


شابک: 9789646542020
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 224
نویسنده: سید-محمد-دادگران


شابک: 9789644230417
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 414
نویسنده: ژان-کازنوو
مترجم: باقر-ساروخانی-منوچهر-محسنی


شابک: 9789646757622
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 444
نویسنده: کاظم-معتمد-نژاد


شابک: 9649041249
سال چاپ: 9649
تعداد صفحه : 349
نویسنده: نیکوس-متالینوس
مترجم: جمال-آل‌-احمد


شابک: 9789646123021
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 566
نویسنده: کاظم-معتمد-نژاد-ابوالقاسم-منصفی


شابک: 9789648415063
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 514
نویسنده: نعیم-بدیعی-حسین-قندی


شابک: 9789646757905
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 220
نویسنده: حسین-قندی


شابک: 9789644239182
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 336
نویسنده: محمد-مهدی-فرقانی


شابک: 9789646757479
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 322
نویسنده: مهدی-محسنیان‌-راد


شابک: 9789644356797
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 364
نویسنده: جان‌-بروکشایر-تامپسون
مترجم: مسعود-اوحدی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی