بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789642955770
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 960
نویسنده: ابراهیم-بیگ-زاده


شابک: 9789648200058
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 294
نویسنده: قاسم-زمانی


شابک: 9789645986436
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 724
نویسنده: رابین‌-رولف-چرچیل-آلن‌-وان-لو
مترجم: بهمن-آقایی


شابک: 9789645997326
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 420
نویسنده: رضا-موسی‌-زاده


شابک: 9789647618496
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 580
نویسنده: محمد-رضا-ضیایی‌-بیگدلی


شابک: 9789645997852
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 448
نویسنده: رضا-موسی-زاده


شابک: 9789647896351
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 280
نویسنده: سید-باقر-میر-عباسی


شابک: 9789645516541
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 260
نویسنده: مصطفی-تقی‌-زاده‌-انصاری


شابک: 9786000207052
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 438
نویسنده: محمد-آشوری


شابک: 9786004750363
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 440
نویسنده: علی-خالقی


شابک: 9789645115393
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 448
نویسنده: حمید-رضا-کلانتری-زینب-ریاضت-ابراهیم-زارع-محمد-ابراهیم-شمس‌-ناتری


شابک: 9789645119964
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 252
نویسنده: محمد-علی-اردبیلی


شابک: 9789645115126
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 520
نویسنده: حسین-میر-محمد-صادقی


شابک: 9789640339640
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 760
نویسنده: مهدی-کی‌-نیا


شابک: 9789645115133
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 496
نویسنده: حسین-میر-محمد-صادقی


شابک: 9786002780171
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 704
نویسنده: عباس-زراعت


شابک: 9789645115034
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 608
نویسنده: حسین-میر-محمد-صادقی


شابک: 9786001146732
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 208
نویسنده: حامد-رستمی‌-نجف‌-آبادی-احمد-رضا-توکلی


شابک: 9789642935338
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 112
نویسنده: رولان-بارت
مترجم: محمد-راغب


شابک: 9789641851486
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 368
نویسنده: ماریانه-یورگنسن-لوئیز-فیلیپس
مترجم: هادی-جلیلی


شابک: 9789646063457
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 200
نویسنده: فردریک‌-نیکلز-کرلینجر
مترجم: حسن-پاشا-شریفی-جعفر-نجفی‌-زند


شابک: 9789647790932
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 384
نویسنده: مارسل-دانسی
مترجم: گودرز-میرانی-بهزاد-دوران


شابک: 9789644357329
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 221
نویسنده: دانیل-رایف-استفن-لیسی-فریدریک-فیکو
مترجم: مهدخت-بروجردی‌-علوی


شابک: 978964675766
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 248
نویسنده: دنیس-مک‌-کوایل
مترجم: مهدی-منتظر-القائم


شابک: 9789643291525
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 368
نویسنده: جان-استوری
مترجم: حسین-پاینده


شابک: 9789641215745
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 900
نویسنده: مهدی-محسنیان‌-راد


شابک: 9789640345559
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 576
نویسنده: ورنر-جوزف-سورین-جیمز-تانکارد
مترجم: علیرضا-دهقان


شابک: 9789649934327
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 628
نویسنده: کاظم-معتمد-نژاد


شابک: 9789647858762
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 468
نویسنده: یورگن-هابر-ماس
مترجم: جمال-محمدی


شابک: 9789643291099
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 436
نویسنده: حسینعلی-نوذری

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی