بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789640104620
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 238
نویسنده: شووینگ-لین-یوفنگ-لین
مترجم: عمید-رسولیان


شابک: 9789645794512
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 208
نویسنده: شووینگ-لین-یوفنگ-لین
مترجم: شیوا-رسولیان


شابک: 9789647134026
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 478
نویسنده: غلامحسین-ابراهیمی‌-دینانی


شابک: 9786005693669
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 312
نویسنده: اعظم-پهلوان‌-صادق


شابک: 9789642568222
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 180
نویسنده: هما-غفوریان-شهروز-فرجاد


شابک: 9786002722362
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 232
نویسنده: فاطمه-درویشی


شابک: 9789644558993
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 242
نویسنده: منوچهر-وکیلیان


شابک: 9789646324091
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 388
نویسنده: کیت-اچسون-مردیت‌-دامین-گال
مترجم: محمد-رضا-بهرنگی


شابک: 9789646517103
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 356
نویسنده: کیمبل-وایلز
مترجم: محمد-علی-طوسی


شابک: 9786000200572
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 214
نویسنده: -مصطفی-نیکنامی


شابک: 9789646324053
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 536
نویسنده: جان-وایلز-جوزف-باندی
مترجم: محمد-رضا-بهرنگی


شابک: 9647896018
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 512
نویسنده: سید-محمد-هاشمی


شابک: 9786001930805
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 658
نویسنده: پوریا-عسکری-امیر-ساعد-وکیل


شابک: 9789645997272
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 336
نویسنده: ابوالفضل-قاضی


شابک: 9786000200015
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 518
نویسنده: منوچهر-طباطبایی‌-موتمنی


شابک: 9789645997357
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 336
نویسنده: رضا-موسی-زاده


شابک: 9789645662170
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 409
نویسنده: مرتضی‌-بن‌-محم-امین-انصاری


شابک: 9789647669542
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 372
نویسنده: زین‌-الدین‌-بن‌-علی-شهید-ثانی
مترجم: علی-شیروانی-محمد-مسعود-عباسی


شابک: 9789641192503
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 158
نویسنده: حسن-کرمی


شابک: 9789643354237
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 710
نویسنده: روح‌-الله-خمینی


شابک: 9786009131662
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 1086
نویسنده: محمد-دمرچیلی-محسن-قرائتی


شابک: 9786000207441
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 320
نویسنده: ربیعا-اسکینی


شابک: 9789644591532
سال چاپ: 1379
تعداد صفحه : 232
نویسنده: سید-مهدی-شهیدی


شابک: 9789649168463
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 712
نویسنده: علیرضا-امینی-محمد-رضا-آیتی
مترجم: سید-مهدی-دادمرزی


شابک: 9789643252564
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 509
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9789645113627
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 336
نویسنده: سید-حسین-صفایی


شابک: 9789645997043
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 728
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9789643250102
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 684
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9646077047
سال چاپ: 1377
تعداد صفحه : 448
نویسنده: رضا-موسی-زاده


شابک: 978964455826
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 240
نویسنده: سید-داود-آقائی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی