بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789646153738
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 256
نویسنده: سید-مهدی-شهیدی


شابک: 9789642661909
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 160
نویسنده: حسن ره‌پیک


شابک: 9789642888665
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 280
نویسنده: عباس-قاسمی‌-حامد


شابک: 9789645735706
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 588
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9789644813856
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 784
نویسنده: سید-حسن-امامی


شابک: 9789646352599
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 408
نویسنده: سید-مرتضی-قاسم‌-زاده


شابک: 9789647896566
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 650
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9789647820172
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 274
نویسنده: سید-مهدی-شهیدی


شابک: 9786226187220
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 634
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 9786006244716
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 509
نویسنده: ناصر-کاتوزیان


شابک: 978964782019
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 402
نویسنده: سید-مهدی-شهیدی


شابک: 9789647896382
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 328
نویسنده: سیدحسین صفایی


شابک: 9789645305442
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 264
نویسنده: محمد-علی-آذرشب


شابک: 9789643638047
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 406
نویسنده: ویلیام‌-جی-لایکن
مترجم: میثم-محمد-امینی


شابک: 9789649529561
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 432
نویسنده: دن-استیور
مترجم: ابوالفضل-ساجدی


شابک: 9789642441211
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 118
نویسنده: کریستوفر-پیکاک
مترجم: یاسر-خوشنویس


شابک: 9789648092134
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 530
نویسنده: استیون-رید
مترجم: اسدالله-فلاحی


شابک: 9789642440368
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 138
نویسنده: ریچارد-مارک-سینزبری
مترجم: علی-حجتی


شابک: 9789647019392
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 400
نویسنده: سوزان-هاک
مترجم: محمد-علی-حجتی


شابک: 9789642440962
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 80
نویسنده: هیلاری-پاتنم
مترجم: مازیار-چیت‌-ساز


شابک: 9789648153101
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 232
نویسنده: آزاده-وجدی


شابک: 9789648885408
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 488
نویسنده: کارل-هرباتسک-توماس-یخ
مترجم: سید-مجید-جعفریان‌-امیری-سعید-مقصودی


شابک: 9786001541018
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 148
نویسنده: محمد-رضا-زمانی-علیرضا-احمدی


شابک: 9786005394221
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 262
نویسنده: لطف‌-الله-نبوی


شابک: 9789647746113
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 328
نویسنده: هاوارد-کهین-پل-تیدمن
مترجم: رضا-اکبری


شابک: 9789643631116
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 352
نویسنده: ضیاء-موحد


شابک: 9789646582583
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 282
نویسنده: همیلتون
مترجم: محمد-علی-پور-عبد-الله‌-نژاد


شابک: 9789643636944
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 296
نویسنده: محمد-اردشیر


شابک: 9789640102855
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 348
نویسنده: هربرت-اندرتون
مترجم: محمد-رجبی‌-طرخورانی-غلامرضا-برادران‌-خسرو-شاهی


شابک: 9786005199567
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 168
نویسنده: حسین-سیفلو

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی