بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789648658378
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 226
نویسنده: سید-احمد-احمدی


شابک: 9789644235108
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 384
نویسنده: لوئیس-شیلینگ
مترجم: سیده‌-خدیجه-آرین


شابک: 9789647537278
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 648
نویسنده: جان-نورکراس-جیمز-پروچاسکا
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9789643175061
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 520
نویسنده: ریچارد-شارف
مترجم: مهرداد-فیروز-بخت


شابک: 9789646389885
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 728
نویسنده: جرالد-کوری
مترجم: یحیی-سید-محمدی


شابک: 9648345058
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 454
نویسنده: ایرنه-گلدنبرگ-هربرت-گلدنبرگ
مترجم: حمید-رضا-حسین‌-شاهی-برواتی-سیامک-نقشبندی-الهام-ارجمند


شابک: 9789640102213
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 326
نویسنده: عبدالله-شفیع‌-آبادی-غلامرضا-ناصری


سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 836
نویسنده: بنجامین‌-جیمز-سادوک-ویرجینیا-ا-سادوک-پدرو-روئیز
مترجم: نصرت‌-الله-پور-افکاری


شابک: 9789644692963
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 518
نویسنده: حمید-رضا-نیک‌-بخت


شابک: 9789645116659
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 432
نویسنده: رینهارد-لنگریچ
مترجم: سعید-حسنی


شابک: 9789649817774
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 288
نویسنده: کمیته-ایرانی-اتاق-بازرگانی-بین-المللی
مترجم: محمد-صالح-ذوقی-مجید-زند-میر-آلاوند


شابک: 9789645117632
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 392
نویسنده: پرویز-انصاری‌-معین


شابک: 9789646140738
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 340
نویسنده: حسین-خزاعی


شابک: 9789645308153
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 546
نویسنده: عبدالحسین-شیروی


شابک: 9789640009116
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 452
نویسنده: مرتضی-نصیری


شابک: 9789642946129
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 256
نویسنده: گروه-پژوهش-مدرسه-عالی-حقوق


شابک: 9786001933615
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 184
نویسنده: رافائل-ج-هفرون
مترجم: علی‌-اکبر-سیاهپوش


شابک: 9786001934179
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 250
نویسنده: سید-علی-ادیانی


شابک: 9786001142239
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 216
نویسنده: سید-نصرالله-ابراهیمی-مجتبی-اصغریان


شابک: 9789648088847
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 240
نویسنده: مسعود-زهدی


شابک: 9789648200096
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 292
نویسنده: محسن-محبی


شابک: 9786002140098
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 284
نویسنده: مسعود-امانی


شابک: 9786000206130
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 404
نویسنده: حسین-صفائی-حبیب‌-الله-رحیمی


شابک: 9789646153615
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 448
نویسنده: سید-مهدی-شهیدی


شابک: 9789645300034
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 380
نویسنده: احمد-باقری


شابک: 9789645986498
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 272
نویسنده: پرویز-نوین-عباس-خواجه‌-پیری


شابک: 9789647746052
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 304
نویسنده: محسن-قاسمی-حسین-صفایی


شابک: 9789645986863
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 1112
نویسنده: محمد-جعفر-جعفری‌-لنگرودی


شابک: 9789647962858
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 232
نویسنده: حسین-صفایی-محمد-هادی-قبولی‌-درافشان


شابک: 9789645303639
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 702
نویسنده: عباس-قاسم‌-زاده-حسن-ره‌پیک-عبدالله-کیایی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی