بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786007127698
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 272
نویسنده: لیلا-وثوقی-فضیله-خانی


شابک: 9789642827862
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 444
نویسنده: ادوارد-اینسکیپ
مترجم: محمود-حسن‌-پور-سعید-داغستانی


شابک: 9786007214916
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 56
نویسنده: محمد-رضا-بستانی


شابک: 9789642827978
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 386
نویسنده: دیوید-جی-تلفر-ریچارد-شارپلی
مترجم: حمید-ضرغام-زهرا-نکویی-نیلوفر-عباسپور-مسلم-شجاعی


شابک: 9786007127599
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 320
نویسنده: ریچارد شارپلی
مترجم: یاسر-رمضان‌-نژاد-علی-پور-قیومی


شابک: 9789645300799
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 282
نویسنده: مهدی-کاظمی


شابک: 9789647901895
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 174
نویسنده: ملیسا-فربودی‌-جهرمی-حسین-یاوری


شابک: 9789649781136
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 312
نویسنده: پیتر-میسون
مترجم: پونه-ترابیان-روزبه-میرزائی


شابک: 9789642827725
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 480
نویسنده: جورج‌-استون-هوس-دیوید-کمپبل-نیگل-ایوانز
مترجم: فائزه‌-السادات-اعرابی-سید-محمد-اعرابی-فاطمه‌-السادت-اعرابی


شابک: 9789648896954
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 608
نویسنده: جان-اسواربروک
مترجم: غلامحسین-خورشیدی-محمود-سبزی


شابک: 9786007127902
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 274
نویسنده: گلن-بدین-جانی-آلن-ویلیام-اتول-راب-هریس-یان-مک‌-دانل
مترجم: زهره-عباسی-مریم-محمد-جعفر


شابک: 9789642827909
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 246
نویسنده: سعید-داغستانی


شابک: 9789642827374
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 296
نویسنده: حمید-ضرغام


شابک: 9789648955217
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 234
نویسنده: مسعود-معصومی


شابک: 9789642774364
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 128
نویسنده: غلامحسین-بیابانی-سید-بابک-موسویان-محمد-سلطانی‌-فر


شابک: 9786006596174
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 224
نویسنده: محسن-پور-خسروانی-محمد-رضا-ایروانی


شابک: 9789643792787
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 320
نویسنده: دیوید‌ال-اجل-ماریا‌-دل‌-ماستر-آلن-گینگر-اسمیت-جیسون‌-آر-سوانسون
مترجم: حمید-ضرغام-مرتضی-بذرافشان


شابک: 9786001060359
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 256
نویسنده: پرابهاس‌-چاندرا-سینها
مترجم: محمد-جمال‌-قلی‌-پور


شابک: 9786005546521
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 246
نویسنده: خلیل-میرزائی


شابک: 9789646389922
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 248
نویسنده: عزت‌-الله-نادری-مریم-سیف‌-نراقی


شابک: 9789649037301
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 298
نویسنده: ریموند-کیوی-لوک‌-وان-کامپنهود
مترجم: عبدالحسین-نیک‌-گهر


شابک: 9789643881962
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 498
نویسنده: حسن-دانایی‌-فرد-سید-مهدی-الوانی-عادل-آذر


شابک: 9789645302779
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 636
نویسنده: دابلیو‌-ریچارد-اسکات
مترجم: حسن-میرزایی‌-اهر-نجانی


شابک: 9789640340530
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 312
نویسنده: علی‌-اکبر-سیاسی


شابک: 9647537263
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 208
نویسنده: سعید-شاملو


شابک: 9789646184947
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 694
نویسنده: دوان-شولتس-سیدنی‌-آلن-شولتس
مترجم: یحیی سیدمحمدی


شابک: 9789643174880
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 368
نویسنده: لارنس-پرین
مترجم: محمد-جعفر-جوادی-پروین-کدیور


شابک: 9789648658378
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 226
نویسنده: سید-احمد-احمدی


شابک: 9789644235108
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 384
نویسنده: لوئیس-شیلینگ
مترجم: سیده‌-خدیجه-آرین


شابک: 9789647537278
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 648
نویسنده: جان-نورکراس-جیمز-پروچاسکا
مترجم: یحیی-سید-محمدی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی