بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789640005088
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 558
نویسنده: جان‌-دزموند-برنال
مترجم: حسین-اسدپور-پیرانفر


شابک: 9789642440214
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 562
نویسنده: ریچارد-هنری-پاپکین-آوروم-استرول
مترجم: سید-جلال‌-الدین-مجتبوی


شابک: 9640359259978
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 328
نویسنده: دکتر-ضیاء موحد-زینب-برخورداری


شابک: 9786001080319
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 560
نویسنده: عبدالحسین-خسرو-پناه


شابک: 9789645960214
سال چاپ: 1379
تعداد صفحه : 174
نویسنده: رشید-شرتونی


شابک: 9789645976314
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 200
نویسنده: رشید-شرتونی
مترجم: سید-علی-حسینی


شابک: 9789645306500
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 280
نویسنده: هاشم-فردانش


شابک: 9789645982100
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 120
نویسنده: محمد-احدیان


شابک: 9789643878306
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 212
نویسنده: خدیجه-علی‌-آبادی


شابک: 9789648659474
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 456
نویسنده: سید-عباس-رضوی


شابک: 9789648659733
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 790
نویسنده: گری‌-آر-موریسون-استیون‌-ام-روس-جرالد-کمپ
مترجم: غلامحسین-رحیمی‌-دوست


شابک: 9789645306760
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 408
نویسنده: داریوش-نوروزی-سید-عباس-رضوی


شابک: 9786000201418
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 328
نویسنده: سینتیا-لشین-جولین-پولاک-چارلز-رایگلوث
مترجم: هاشم-فردانش


شابک: 9789646134553
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 240
نویسنده: رندی-گریسون-تری-اندسون
مترجم: سعید-صفایی‌-موحد-اسماعیل-زارعی‌-زوارکی


شابک: 9789645303172
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 274
نویسنده: سید-عباس-رضوی


سال چاپ: 1371
تعداد صفحه : 268
نویسنده: مرتضی-مجد-فر-اساتید-دانشگاه


شابک: 9789641208334
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 424
نویسنده: جرالد-میلرسون
مترجم: مهدی-رحیمیان


شابک: 9789644598418
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 296
نویسنده: شهناز-ذوفن


شابک: 9789648891942
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 642
نویسنده: متیو-اولسون-بی-آر-هرگنهان
مترجم: علی-اکبر-سیف


شابک: 9786006208213
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 728
نویسنده: علی‌-اکبر-سیف
مترجم: 9786006208213


شابک: 9789644599958
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 378
نویسنده: بروس-جویس-امیلی-کالهون-دیوید-هاپکینز
مترجم: محمود-مهر-محمدی-لطفعلی-عابدی


شابک: 9789648891898
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 288
نویسنده: علی‌-اکبر-سیف


شابک: 9786005412451
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 118
نویسنده: فاطمه-همایون‌-پور


شابک: 9789642170722
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 350
نویسنده: محمد-حسین‌-خانی-فریبرز-درتاج


شابک: 9789649005164
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 256
نویسنده: امان‌-الله-صفوی


شابک: 9789645306227
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 476
نویسنده: حسن-شعبانی


شابک: 9789644161490
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 712
نویسنده: علی‌-اکبر-سیف


شابک: 9789645309525
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 388
نویسنده: پروین کدیور


شابک: 9786005199024
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 502
نویسنده: اسکندر-فتحی‌-آذر


شابک: 9789646324220
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 564
نویسنده: مارشا-ویل-امیلی-کالهون-بروس-جویس
مترجم: محمد-رضا-بهرنگی


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39