بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9786009310562
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 368
مترجم: منصور-صاحب‌-الزمانی-نادر-رهنما-هیمن-محمدی


شابک: 9789640365434
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 254
نویسنده: هادی-صمدی-رضا-رجبی


شابک: 9789645307972
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 638
مترجم: رضا-قراخانلو-حسن-دانشمندی-محمد-حسین-علیزاده


شابک: 9789642060672
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 224
نویسنده: خداداد-لطافت‌-کار-مهدی-بخششی‌-هریسی-سهراب-قربانی-حسین-آرش‌-پور


شابک: 9786005543421
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 520
نویسنده: یان-اکستراند-یون-کارلسون-آلن-هادسن
مترجم: محم-حسین-علیزاده-فرشید-طهماسبی


شابک: 9789645547149
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 352
نویسنده: دیوید-برگرون-هالی‌-ویلسن-گرین
مترجم: شهرام-فرج-زاده


شابک: 9789646644069
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 420
نویسنده: ماکس-دروئو
مترجم: مقصود-خیام


شابک: 9789644593574
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 152
نویسنده: ابراهیم-مقیمی-احمد-معتمد


شابک: 9789640365847
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 318
نویسنده: مجتبی-یمانی


شابک: 9789645300409
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 200
نویسنده: محمد-حسین-رامشت


شابک: 9789644593079
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 242
نویسنده: دیوید-سودن-جی-چورلی-استانلی‌-آلفرد-شوم
مترجم: شاپور-گودرزی‌-نژاد


شابک: 9789644591716
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 162
نویسنده: ریچارد-چورلی-دیویدای-سودن-استانلی‌-آلفرد-شوم
مترجم: ابراهیم-مقیمی-احمد-معتمد


شابک: 9789643872373
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 194
نویسنده: فرج‌-الله-محمودی


شابک: 9789640364772
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 402
نویسنده: ابراهیم-مقیمی


شابک: 9789642779154
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 272
نویسنده: گویند-پراساد
مترجم: محمد-طاهر-خانی


شابک: 9789646653184
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 306
نویسنده: عزت‌-الله-قنواتی-ابراهیم-بهشتی‌-جاوید


شابک: 9789642779468
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 120
نویسنده: فیروز-ناظری-صمد-شادفر


شابک: 9789645516626
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 360
نویسنده: محمود علایی‌طالقانی


شابک: 9789640352977
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 706
نویسنده: حسن-احمدی


شابک: 9789644594885
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 456
نویسنده: ریچارد-چورلی
مترجم: ابراهیم-مقیمی-احمد-معتمد


شابک: 9789640363607
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 272
نویسنده: ابراهیم-مقیمی


شابک: 9789646184923
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 230
نویسنده: علی-دلاور-شیرین-کوشکی


شابک: 9789647073752
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 190
نویسنده: رستم-صابری‌-فر


شابک: 9789644556227
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 108
نویسنده: جمشید-جداری‌-عیوضی


شابک: 9789640341223
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 340
نویسنده: فاطمه-بهفروز


شابک: 9789640367124
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 350
نویسنده: حسین-محمدی


شابک: 9789640359372
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 800
نویسنده: سید-کاظم-علوی‌-پناه


شابک: 9789640111109
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 224
نویسنده: کریستوفر-لگ-مجید-هاشمی‌-تنگستانی
مترجم: فرید مر


شابک: 9789642850181
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 136
نویسنده: افشین-شهام-هیلدا-دادفر


شابک: 9789640338995
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 320
نویسنده: محمود-زبیری-احمد-دالکی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی