بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789645676375
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 366
نویسنده: محمد-جواد-زاهدی‌-مازندرانی


سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 226
نویسنده: اسماعیل-شیعه


شابک: 9786000205089
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 298
نویسنده: مایک-ساوج-آلن-وارد-کوین-وارد
مترجم: ابوالقاسم-پور-رضا


شابک: 9789645303387
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 282
مترجم: احمد-پور-احمد-محمد-اسکندری‌-نوده


شابک: 9789646194366
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 678
نویسنده: مهرداد-بهار


شابک: 9789643111304
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 392
نویسنده: یوزف-ویزه‌-هوفر
مترجم: مرتضی-ثاقب‌-فر


شابک: 9789646525016
سال چاپ: 1379
تعداد صفحه : 208
نویسنده: میخاییل‌-میخائیلوویچ-دیاکونوف
مترجم: کریم-کشاورز


شابک: 9789649038049
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 360
نویسنده: هایدماری-کخ
مترجم: پرویز-رجبی


شابک: 9789644453342
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 380
نویسنده: محمد-داندامایف
مترجم: روحی-ارباب


شابک: 9789646495999
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 440
نویسنده: آرتور-امانوئل-کریستن‌-سن
مترجم: رشید-یاسمی


شابک: 9789644453694
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 250
نویسنده: جورج‌-گلن-کمرون
مترجم: حسن-انوشه


شابک: 9789649058214
سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 228
نویسنده: اردشیر-خدادادیان


شابک: 9789643724696
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 454
نویسنده: احمد-تفضلی-ژاله-آموزگار


شابک: 9789644452932
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 476
نویسنده: روت-آلتهایم-اشتیل-روبرت-گویل-فرانتس-آلتهایم
مترجم: هوشنگ-صادقی


شابک: 9789643155711
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 536
نویسنده: پرویز-رجبی


شابک: 9786001211577
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 428
نویسنده: میخاییل‌-میخاییلوویچ-دیاکونوف
مترجم: روحی-ارباب


شابک: 9789644452925
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 630
نویسنده: ریچارد-نلسون-فرای
مترجم: مسعود-رجب‌-نیا


شابک: 9789645303356
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 376
نویسنده: علی-سامی


شابک: 9789640004661
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 790
نویسنده: آلبرت‌-تن‌-آیک-اومستد
مترجم: محمد-مقدم


شابک: 9789643152116
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 382
نویسنده: اوتاکار-کلیما
مترجم: جهانگیر-فکری‌-ارشاد


شابک: 9789643154332
سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 476
نویسنده: مری-بویس
مترجم: همایون-صنعتی‌-زاده


شابک: 9789640010129
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 420
نویسنده: رابرت-چارلز-زینر
مترجم: تیمور-قادری


شابک: 9789647468961
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 912
نویسنده: ایلیا-گرشویچ
مترجم: مرتضی-ثاقب‌-فر


شابک: 9786000204266
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 256
نویسنده: محسن-ابوالقاسمی


شابک: 9789645870322
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 822
نویسنده: حسن-پیرنیا


شابک: 9786000200770
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 250
نویسنده: شیرین-بیانی


شابک: 9789646730526
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 384
نویسنده: محمد-آ-دندامایوف
مترجم: خشایار-بهاری


شابک: 9789644451065
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 684
نویسنده: ایگور-میخاییلوویچ-دیاکونوف
مترجم: کریم-کشاورز


شابک: 9789647483711
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 248
نویسنده: سعید عریان


شابک: 9789643114084
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 178
نویسنده: تورج-دریایی
مترجم: مهرداد-قدرت‌-دیزجی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی