بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789649701004
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 344
نویسنده: کوروش-فتحی‌-واجارگاه


شابک: 9789649025636
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 208
نویسنده: مهرنوش-پازارگادی


شابک: 9789643871406
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 320
نویسنده: عیسی-ابراهیم‌-زاده


شابک: 9789643267346
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 124
نویسنده: عزیز-الله-بابلی-زهرا-یوز-باشی


شابک: 9789644594861
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 136
نویسنده: حسن-ملکی


شابک: 9786000205171
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 644
نویسنده: محمود-مهر-محمدی


شابک: 9789641843955
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 390
نویسنده: نصرالله-فرجی


شابک: 9789642568505
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 104
نویسنده: مجتبی-تیبا


شابک: 9789642392384
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 964
نویسنده: رضا-محمدی


شابک: 9789640657959
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 128
نویسنده: شهلا-کاظمی‌-پور


شابک: 9789640345627
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 224
نویسنده: حسن-سرایی


شابک: 9789640351765
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 314
نویسنده: دیوید-لوکاس-پل-مایر
مترجم: حسین-محمودیان


شابک: 9789640345610
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 140
نویسنده: محمد-میرزایی


شابک: 9789643871734
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 268
نویسنده: سعید-تمنا


شابک: 9789643992156
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 200
نویسنده: حبیب‌-الله-زنجانی-امیر-هوشنگ-مهریار-محمد-میرزایی-کامل-شادپور


شابک: 9789643381424
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 330
نویسنده: جان‌-رابرت-ویکس
مترجم: الهه-میرزایی


شابک: 9789645306012
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 200
نویسنده: حسن-سرایی


شابک: 9786000200794
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 142
نویسنده: سید-مهدی-امانی


شابک: 9789646543959
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 212
نویسنده: حسن-سرایی


شابک: 9786000203382
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 122
نویسنده: سیدمهدی امانی


شابک: 9789645308757
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 304
نویسنده: حبیب‌-الله-زنجانی


شابک: 9789644570636
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 254
نویسنده: سید-محمد-سید-میرزایی


شابک: 9789640339084
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 394
نویسنده: کریم-منصورفر


شابک: 9789646014244
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 186
نویسنده: صمد-کلانتری


شابک: 9789647943031
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 164
نویسنده: هیلد-برند-فرای
مترجم: سید-حسین-بحرینی


شابک: 9789644503504
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 342
نویسنده: برایان-مک‌-لالین
مترجم: فرح-حبیب


شابک: 9789649505978
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 502
نویسنده: اس-ام-ویلر-تی-بیتلی
مترجم: کیانوش-ذاکر-حقیقی


شابک: 9789644680052
سال چاپ: 1377
تعداد صفحه : 188
نویسنده: گوئل-کهن


شابک: 9789649476469
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 584
نویسنده: جواد-مهدی‌-زاده


شابک: 9789645307934
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 234
نویسنده: محمد-تقی-رهنمایی-پروانه-شاه‌-حسینی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی