بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789644594717
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 176
نویسنده: فریده-مشایخ


شابک: 9789648891010
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 490
نویسنده: اسماعیل-سعدی‌-پور


شابک: 9789646451810
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 248
نویسنده: رابرت-بیرن‌-بائوم
مترجم: حمید-رضا-آراسته


شابک: 9789644590726
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 548
نویسنده: محمد-جعفر-پاک‌-سرشت-علی-محمد-کاردان-حسین-ایرانی-علیرضا-اعرافی-علی‌-اکبر-حسینی


شابک: 9786006296036
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 344
نویسنده: کوروش-فتحی‌-واجارگاه


شابک: 9789644592942
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 130
نویسنده: جورج‌-فردریک-نلر
مترجم: فریدون-بازرگان‌-دیلمقانی


شابک: 9786000201203
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 400
نویسنده: عباس-بازرگان‌-هرندی


شابک: 9789645301550
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 130
نویسنده: محمد-مهدی-تنعمی


شابک: 9789648345643
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 224
نویسنده: علی-علاقه‌-بند


شابک: 9789646324046
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 328
نویسنده: محمد-رضا-بهرنگی


شابک: 9789649030616
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 196
نویسنده: یحیی-فیوضات


شابک: 9789643290016
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 154
نویسنده: رالف‌-وینفرد-تایلور
مترجم: علی-تقی‌-پور-ظهیر


شابک: 9789642573240
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 160
نویسنده: محمد-نجفی-حمید-رحیمی


شابک: 9789646324077
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 520
نویسنده: ریچارد-اسکات
مترجم: محمد-رضا-بهرنگی


شابک: 9786007317075
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 472
نویسنده: علی-شیرازی


شابک: 9786005940572
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 280
نویسنده: آلن-واکر-کلیو-دیموک
مترجم: علی‌-اکبر-امین‌-بیدختی


شابک: 9789645305596
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 304
نویسنده: پاملا‌-بلوتین-ژوزف-استفنی‌-لاستر-براومان-مارک-ویندشیل-ادوارد‌-آر-مایکل-نانسی‌-استوارت-گرین
مترجم: محمود-مهر-محمدی


شابک: 9789640001233
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 732
نویسنده: علی‌-اکبر-شعاری‌-نژاد


شابک: 9789640114032
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 248
نویسنده: شاه-تارلا-جان-برنن
مترجم: حسن‌-رضا-زین‌-آبادی-کورش-پرند-کیوان-صالحی


شابک: 9789644595585
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 504
نویسنده: جرالد-لی-گوتک
مترجم: محمد-جعفر-پاک‌-سرشت


شابک: 9789646544000
سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 328
نویسنده: وین-هوی-سسیل-میسکل
مترجم: میر-محمد-سید-عباس‌-زاده


شابک: 9789640201237
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 124
نویسنده: علی-رووف


شابک: 9789644573262
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 282
نویسنده: محمد-یمنی‌-دوزی‌-سرخابی


شابک: 9786005911183
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 248
نویسنده: میر-عبدالحسین-نقیب‌-زاده‌-جلالی


شابک: 9789645308481
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 384
نویسنده: محمد-یمنی‌-دوزی‌-سرخابی


شابک: 9786009197255
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 208
نویسنده: حسن-افراخته


شابک: 9789646728349
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 134
نویسنده: ناصر-آزاد


شابک: 9789644590030
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 58
نویسنده: علی-شریعتمداری


شابک: 9789649051055
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 712
نویسنده: جرج‌-اندرو-فرگوسن-یوشیو-تاکانه
مترجم: علی-دلاور-سیامک-نقشبندی


شابک: 9789643334390
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 618
نویسنده: جان‌-گالن-سیلور
مترجم: غلامرضا-خرمی‌-نژاد

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی