بانک کتاب ها / کتابها کتاب هدیه دهید

کتابها


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-70-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 135
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 330,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 254
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 263
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-74-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 110
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 290,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-56-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 283
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 480,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-58-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 226
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 420,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-57-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 272
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-55-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 131
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 330,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-59-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 108
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 290,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-62-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 126
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 330,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-60-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 118
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 290,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-61-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 109
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 290,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-63-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 149
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 370,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-64-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 87
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 260,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: کلیه مقاطع
شابک: 978-964-7696-27-2
سال چاپ: 1389
نویسنده: Dr. Satish K. Garg
مترجم: دکتر شیوا فرجی - دکتر جواد کلماتی زاده
قیمت: 120,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-6321-47-2
سال چاپ: 1391
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: 90,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


رشته: کارشناسی حرفه ای معماری (طراحی محیط بیرونی - طراحی محیط داخلی)
شابک: 978-964-6321-48-9
سال چاپ: 1390
نویسنده: مهدی واعظی
قیمت: 70,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


رشته: کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی
شابک: 978-964-6321-49-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: میثم خاکی - لعیا مرادیان
قیمت: 150,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-396-543-3
سال چاپ: 1391
نویسنده: میثم خاکی
قیمت: 90,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


رشته: کارشناسی حرفه ای روابط عمومی (امور رسانه - الکترونیک - رفتار اجتماعی و افکارسنجی)
شابک: 978-964-396-198-5
سال چاپ: 1390
نویسنده: سعیده شجاعیان - مریم سلیمی
قیمت: 80,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-396-542-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: پوریا شعبانی
قیمت: 110,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-396-544-0
سال چاپ: 1390
نویسنده: حسین شجاعیان
قیمت: 70,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-396-541-9
سال چاپ: 1391
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: 50,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


سال چاپ: 1387
نویسنده: الکس مکس میلان
مترجم: دکتر مصطفی کاظمی - مجتبی کفاشان


سال چاپ: 1387
نویسنده: استوارت د.لی
مترجم: محمد زره ساز - علیرضا اسفندیاری مقدم


سال چاپ: 1387
نویسنده: دیوید ا.گراسمن - افیر فریدر
مترجم: دکتر جعفر مهراد - مهندس سارا کلینی


شابک: 1
سال چاپ: 1387
نویسنده: دکتر محمد حسین دیانی
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 1
سال چاپ: 1388
نویسنده: ریچارد ای.رابین
مترجم: مهدی خادمیان


سال چاپ:
نویسنده: دکتر جعفر مهراد - محمد رضا فلاحتی فومنی


سال چاپ: 1385
نویسنده: مجتبی کفاشیان


دیگر صفحات
1 2 3