بانک کتاب ها / پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی


شابک: 9789645307972
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 638
مترجم: رضا-قراخانلو-حسن-دانشمندی-محمد-حسین-علیزاده
ناشر: پژوهشکده-تربیت-بدنی-و-علوم-ورزشی-سمت
توضیحات: