بانک کتاب ها / نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن


شابک: 9789644870927
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 404
نویسنده: روژه-ورنو-ژان-آندره-وال
مترجم: یحیی-مهدوی
ناشر: خوارزمی
توضیحات: