بانک کتاب ها / مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی


شابک: 9789640356859
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 360
نویسنده: مارتین جونز - رایس جونز - مایکل وودز
مترجم: دکتر رسول اکبری - دکتر زهرا پیشگاهی فرد
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
توضیحات:

1- قدرت، فضا و جغرافیای سیاسی

2- دولت ها و سرزمین ها

3- دولت از منظر جهانی

4- شکل ها و عملکردهای متغیر دولت

5- جغرافیای سیاسی ملت

6- سیاست، قدرت و مکان

7- چالش های پیش روی مکان

8- دمکراسی، مشارکت و شهروندی

9- خط مشی های عمومی و جغرافیای سیاسی