بانک کتاب ها / مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی


شابک: 9789647696364
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 350
ویژه مقاطع: دکتری و کارشناسی ارشد
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
ناشر: انتشارات کتابخانه رایانه ای
قیمت: 550,000 ريال + 400,000 هزینه پستی
توضیحات:
کتاب مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی شامل دو بخش می باشد:
بخش اول کتاب که شامل دو فصل آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد، به بررسی کلیه مباحث درسی و اصلی ترین نکات مطرح شده در کتب آمار پرداخته و ضمن یادآوری و تقویت دانسته های قبلی و تمرین بیشتر، توان پاسخگویی شما را به پرسش های آزمون افزایش خواهد داد. در انتهای هر فصل کتاب، نکات کلیدی مبحث مربوطه، سؤالات چهارگزینه ای و خودآزمایی ها به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی آن ها برای درک بیشتر شما از آن مبحث آورده شده است.
بخش دوم کتاب شامل سؤالات آزمون های برگزار شده دکتری و کارشناسی ارشد رشته های گوناگون می باشد که پاسخگویی به آن ها در افزایش درک شما نسبت به آموخته های گذشته مؤثر خواهد بود. قطعاً مطالعه تک تک این سؤالات برای شرکت در آزمون بسیار تأثیرگذار بوده و به کلیه داوطلبان توصیه می گردد.

خرید آنلاین