بانک کتاب ها / مبانی جغرافیای سیاسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مبانی جغرافیای سیاسی


شابک: 9645309255
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 304
نویسنده: دکتر دره میر حیدر - دکتر عمران راستی - فاطمه سادات میر احمدی
توضیحات: