بانک کتاب ها / سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی


شابک: 9789640111109
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 224
نویسنده: کریستوفر-لگ-مجید-هاشمی‌-تنگستانی
مترجم: فرید مر
ناشر: مرکز-نشر-دانشگاهی
توضیحات:
این کتاب حاوی اطلاعاتی است در زمینه تهیه نقشه‌های زمین شناسی، اکتشافات و معدن که به منظور معرفی امکانات سنجش از راه دور (شناخت اکتشافات معدنی به طور غیر مستقیم) نگارش یافته و در آن برنامه‌ریزی و داده‌پردازی در نظام‌های اطلاعاتی جغرافیایی تشریح گردیده است .کتاب با این مباحث شکل گرفته است : مبانی سنجش از راه دور، پردازش تصویر، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در سنجش از راه دور، سیستم‌های سنجش کنونی و آینده، سنجش از دور و GISدر اکتشافات مواد معدنی، طراحی معدن، ارزیابی اثرات زیست محیطی، تامین آب و دورریزی مواد زاید، کاربردهای سنجش از دور هنگام بهره‌برداری، و اصلاح زمین .