بانک کتاب ها / تاریخ فلسفه اسلامی جلد 1 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

تاریخ فلسفه اسلامی جلد 1


شابک: 9789648713886
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 500
نویسنده: الیور-لیمن-سید-حسین-نصر
مترجم: جمعی-از-مترجمان
ناشر: حکمت
توضیحات:
کتاب حاضر، جلد نخست از مجموعة «تاریخ فلسفة اسلامی» است. در این جلد مقاله‌هایی از نویسندگان جهان در موضوع فلسفة اسلامی و در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی گردآوری شده است. در این مقاله‌ها شکل‌گیری فلسفة اسلامی مبادی و مبانی آن با توجه به آرای فیلسوفان و متفکران شرق اسلام یعنی «کندی»؛ «فارابی»؛ «رازی»؛ «عامری»؛ «برادران پاکی و صفا»؛ «ابن سینا»؛ «ابن مسکویه» و «غزالی» مورد توجه قرار گرفته است.