جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد - سوالات، جزوات، منابع و ...

کاردانی پیوسته آزاد-کودکیاری - مربی کودک کد : 10708 | بازدید : 3,637

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: زیست شناسی (10 سوال)، تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، بهداشت روانی (10 سوال)، بهداشت مادر ...

کاردانی پیوسته آزاد-مدیریت خانواده کد : 20523 | بازدید : 3,109

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: حقوق خانواده (10 سوال)، خانواده در اسلام (10 سوال)، بهداشت خانواده (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، روان شناسی رشد (10 ...

کاردانی پیوسته آزاد-امور اداری کد : 21308 | بازدید : 4,953

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: سرپرست دبیرخانه (20 سوال)، کاربر نرم افزار اداری (15 سوال)، تندخوان و بایگان (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی پیوسته آزاد-تربیت بدنی کد : 21408 | بازدید : 4,886

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: آناتومی و فیزیولوژی (20 سوال)، تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال)، آزمون های ورزشی (10 سوال)، شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی (10 ...

کاردانی پیوسته آزاد-الکترونیک - الکترونیک رادیو و تلویزیون کد : 40115 | بازدید : 3,493

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال)، الکترونیک عمومی و کارگاه (25 سوال)، مبانی دیجیتال (10 سوال)، مبانی مخابرات و رادیو و آزمایشگاه ...

کاردانی پیوسته آزاد-الکترونیک - الکترونیک عمومی کد : 40116 | بازدید : 6,851

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال)، الکترونیک عمومی و کارگاه (25 سوال)، مبانی دیجیتال (10 سوال)، مبانی مخابرات و رادیو و آزمایشگاه ...

کاردانی پیوسته آزاد-الکتروتکنیک - برق صنعتی کد : 40130 | بازدید : 6,971

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال)، ماشین های الکتریکی (25 سوال)، تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی (15 سوال)، الکترونیک ...

کاردانی پیوسته آزاد-الکتروتکنیک - تأسیسات الکتریکی کد : 40131 | بازدید : 4,110

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال)، ماشین های الکتریکی (25 سوال)، تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی (15 سوال)، الکترونیک ...

کاردانی پیوسته آزاد-صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی کد : 40217 | بازدید : 4,535

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شیمی عمومی (10 سوال)، شیمی آلی (10 سوال)، شیمی تجزیه (10 سوال)، شیمی معدنی (10 سوال)، صنایع شیمیایی (20 سوال)، ریاضی (10 سوال) ...

کاردانی پیوسته آزاد-نقشه برداری کد : 40422 | بازدید : 3,556

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: نقشه برداری (25 سوال)، روش های تعیین موقعیت (10 سوال)، فتوگرامتری مقدماتی (10 سوال)، کارگاه محاسبه و ترسیم (10 سوال)، هندسه و مساحی ...

کاردانی پیوسته آزاد-ساختمان - کارهای عمومی ساختمان کد : 40428 | بازدید : 3,833

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: فناوری ساختمان های بتونی و فلزی (25 سوال)، روش های اجرایی ساختمان سازی (10 سوال)، نقشه کشی فنی ساختمان (10 سوال)، نقشه برداری ...

کاردانی پیوسته آزاد-نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی کد : 40432 | بازدید : 3,197

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت و خواص مواد (10 سوال)، اجزای ماشین (10 سوال)، اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، نقشه کشی ...

کاردانی پیوسته آزاد-نقشه کشی معماری - معماری کد : 40433 | بازدید : 3,336

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت مواد و مصالح (15 سوال)، آشنایی با بناهای تاریخی (15 سوال)، عناصر و جزئیات (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری ...

کاردانی پیوسته آزاد-معدن - استخراج معدن کد : 40509 | بازدید : 3,306

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی استخراج معدن (20 سوال)، حفاری (چالزنی و آتشکاری) (10 سوال)، علوم زمین و آزمایشگاه (10 سوال)، فرآوری مواد معدنی (10 سوال)، اکتشاف ...

کاردانی پیوسته آزاد-تاسیسات تبرید کد : 40623 | بازدید : 3,468

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تأسیسات بهداشتی ساختمان (15 سوال)، رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات (15 سوال)، برق تأسیسات (10 سوال)، تأسیسات حرارتی (10 سوال)، تأسیسات برودتی ...

کاردانی پیوسته آزاد-مکانیک خودرو - مکانیک خودرو کد : 40626 | بازدید : 6,181

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: اجزای ماشین (10 سوال)، تکنولوژی مکانیک خودرو (25 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، رسم فنی (20 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی پیوسته آزاد-تاسیسات تهویه مطبوع کد : 40628 | بازدید : 4,268

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تأسیسات بهداشتی ساختمان (15 سوال)، رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات (15 سوال)، برق تأسیسات (10 سوال)، تأسیسات حرارتی (10 سوال)، تأسیسات برودتی ...

کاردانی پیوسته آزاد-ساخت و تولید - قالبسازی کد : 40629 | بازدید : 3,643

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت و خواص مواد (15 سوال)، اجزای ماشین (10 سوال)، اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال)، محاسبات فنی (10 سوال)، رسم فنی ...

کاردانی پیوسته آزاد-ساخت و تولید - ماشین ابزار کد : 40630 | بازدید : 3,883

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت و خواص مواد (15 سوال)، اجزای ماشین (10 سوال)، اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال)، محاسبات فنی (10 سوال)، رسم فنی ...

کاردانی پیوسته آزاد-متالوژی کد : 40712 | بازدید : 3,234

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی و کارگاه مدل سازی (10 سوال)، اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری (20 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، شناخت فلزات (15 سوال)، ...

کاردانی پیوسته آزاد-صنایع فلزی - صنایع فلزی کد : 40713 | بازدید : 3,098

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: متالورژی عمومی و شناخت مواد صنعتی (10 سوال)، تغییر شکل نیم ساخته های فلزی (15 سوال)، جوشکاری (15 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، ...

کاردانی پیوسته آزاد-سفال و سرامیک کد : 40736 | بازدید : 2,756

...

کاردانی پیوسته آزاد-صنایع فلزی - جوشکاری کد : 40737 | بازدید : 3,107

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: متالورژی عمومی و شناخت مواد صنعتی (10 سوال)، تغییر شکل نیم ساخته های فلزی (15 سوال)، جوشکاری (15 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، ...

کاردانی پیوسته آزاد-صنایع نساجی - صنایع نساجی کد : 40811 | بازدید : 2,910

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: فیزیک نساجی و آزمایشگاه (10 سوال)، الیاف نساجی و آزمایشگاه (10 سوال)، ریسندگی و بافندگی (20 سوال)، رنگرزی (10 سوال)، چاپ و تکمیل ...

کاردانی پیوسته آزاد-کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کد : 41022 | بازدید : 5,013

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی رایانه و سخت افزار (15 سوال)، برنامه سازی (20 سوال)، شبکه های رایانه ای (10 سوال)، سیستم عامل (15 سوال)، بانک اطلاعاتی ...

کاردانی پیوسته آزاد-صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی کد : 50513 | بازدید : 3,569

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: خواص فیزیکی و مکانیکی چوب (10 سوال)، خشک کردن و نگهداری چوب (10 سوال)، تکنولوژی چوب (10 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، رسم ...

کاردانی پیوسته آزاد-امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات زراعی کد : 50611 | بازدید : 3,517

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: گیاه شناسی (10 سوال)، حفظ نباتات (10 سوال)، آب و خاک (10 سوال)، تولید محصولات زراعی و باغی (15 سوال)، ماشین های کشاورزی ...

کاردانی پیوسته آزاد-امور دامی - تکنولوژی پرورش طیور کد : 50619 | بازدید : 3,012

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: جانورشناسی (10 سوال)، تغذیه دام (10 سوال)، تشریح و فیزیولوژی (15 سوال)، پرورش دام و طیور (25 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی پیوسته آزاد-امور دامی - تکنولوژی پرورش دام کد : 50620 | بازدید : 3,062

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: جانورشناسی (10 سوال)، تغذیه دام (10 سوال)، تشریح و فیزیولوژی (15 سوال)، پرورش دام و طیور (25 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی پیوسته آزاد-امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی کد : 50621 | بازدید : 4,406

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: گیاه شناسی (10 سوال)، حفظ نباتات (10 سوال)، آب و خاک (10 سوال)، تولید محصولات زراعی و باغی (15 سوال)، ماشین های کشاورزی ...

کاردانی پیوسته آزاد-گرافیک - گرافیک کد : 60104 | بازدید : 3,191

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، پایه و اصول صفحه آرایی و خط در گرافیک (15 سوال)، ...

کاردانی پیوسته آزاد-هنرهای تجسمی - نقاشی کد : 60125 | بازدید : 3,867

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، آشنایی با مکاتب نقاشی و رنگ در نقاشی (15 سوال)، طراحی ...

کاردانی پیوسته آزاد-طراحی و دوخت - طراحی و دوخت کد : 60127 | بازدید : 3,367

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، الیاف نساجی (10 سوال)، طراحی اندام و لباس (10 سوال)، الگو ...