پاورپوینت / مجموعه علوم جغرافیا به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه علوم جغرافیا

رشته علوم جغرافیا در مقطع دکتری شامل مباحث جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی بوده و درس های روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نظریه های جغرافیای سیاسی، جغرافیای شهری، نظریه های و دیدگاه های توسعه شهری، تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری، جغرافیای روستایی، دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی، تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی ایران، تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی، دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی، تکنیک های آب و هواشناسی، آب و هواشناسی عمومی و ایران، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی را در بر می گیرد. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، آمار و احتمالات، آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی شهری، جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، مخاطرات طبیعی و انسانی، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، ژئوپلیتیک، جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) را شامل می شود. همچنین، این رشته شامل پاورپوینت های آمایش سرزمین، ارزیابی اکولوژی مبنای آمایش سرزمین پارس (دشت مغان)، ارزیابی و طبقه بندی سرزمین با بکارگیری بررسی خاک و رستنی ها، اروپای مرکزی، استفاده چندجانبه، اکولوژی عمومی،اوضاع طبیعی و جغرافیای ایران، پاتولوژی جغرافیایی اردبیل، تیپ پوشش جنگلی و روش های ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست، جغرافیای روستایی ایران، چگونگی ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست، چگونگی شناسایی منابع اکولوژی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، دستورالعمل پرداخت ویژه متخصصین شاغل مناطق محروم به منظور ارتقا خدمات، روش تهیه نقشه واحدهای شکل زمین، روش شناسی منابع، ، شالوده آمایش سرزمین، طرح تهیه پایه آمایش سرزمین، کلیات قاره ها، مدل های سنگ ها، خاک ها، احتمال فرسایش و توان سنگ ها و خاک ها برای توسعه، مطالعات منطقه ای و غیره است.
مجموعه علوم جغرافیا علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه سوالات، جزوات و نکات کلیدی، منابع و پاسخنامه های تستی و تشریحی برای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد است که از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
تصویر
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت