مجموعه شیمی

رشته شیمی در مقطع دکتری شامل مباحث شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر و فیتوشیمی بوده و درس های شیمی فیزیک، ترمودینامیک آماری 1، شیمی کوآنتومی، شیمی آلی پیشرفته، طیف سنجی در شیمی آلی، سنتز ترکیبات آلی، شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1، الکتروشیمی تجزیه ای، شیمی معدنی پیشرفته، سینیتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی، طیف سنجی در شیمی معدنی، کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت، واکنش گاه های شیمیایی، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی فیزیک پلیمرها، شناسایی و تکنولوژی پلیمر، شیمی و سینتیک پلیمر شدن، شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات طبیعی، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی را در بر می گیرد. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی دستگاهی)، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی)، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوآنتوم و طیف سنجی)، شیمی آلی (دروس آلی 1و 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی)، شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات) را شامل می شود. همچنین، این رشته شامل پاورپوینت های آبکاری، آزمایشگاه شیمی آلی 1، استفاده از آنالوگ در آموزش شیمی، تجهیزات مشخصه یابی مواد نانوساختار، کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست و انرژی های نو، مهارت های آزمایشگاه شیمی، نانوساختارها، نانوکامپوزیت ها و غیره است.
مجموعه شیمی علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه سوالات، جزوات و نکات کلیدی، منابع و پاسخنامه های تستی و تشریحی است که از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.