پاورپوینت / مجموعه زیست شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه زیست شناسی

رشته زیست شناسی در مقطع دکتری شامل مباحث فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری، سلولی و تکوینی جانوری، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک و زیست فناوری میکروبی بوده و درس های فیزیولوژی کیاهی، سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زایی، اندام زایی)، جذب و انتقال در گیاهان، متابولیسم گیاهی، فتوسنتز، تاکسونومی جدید، اکولوژی پوشش گیاهی، جغرافیای گیاهی و فلور ایران، تشریح گیاهان آوندی، یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مقایسه ای، زیست شناسی تکوینی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی مولکولی، فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی، فیزیولوژی غشا سلولی، جانورشناسی، جنین شناسی و بافت شناسی، جنین شناسی مقایسه ای، زیست شناسی تکوینی جانوری، ژنتیک تکوینی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی پیشرفته، ساختار DNA و همانندسازی، رونویسی و ترجمه، تنظیم بیان ژن، ساختار ماکرومولکول های زیستی، آنزیم شناسی، متابولیسم و روش های بیوشیمی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، اکولوژی میکروارگانیسم ها، ژنتیک پروکاریوت ها، ویروس شناسی پیشرفته، بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی)، بیوترمودینامیک، بیوتکنولوژی فرآورده های تخمیر، مهندسی پروتئین، ژنتیک یوکاریوت ها و ژنتیک پروکاریوت ها، بیوانفورماتیک، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی را در بر می گیرد. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی، بیوفیزیک، مجموعه زیست شناسی دریا (پلانکتون شناسی، کفزیان، بوم شناسی، فیزیولوژی آبزیان) را شامل می شود. همچنین، این رشته شامل پاورپوینت های آناتومی و فیزیولوژی انسان، Carbohydrates of Physiologic Significance، جانوران آبزی پرورشی، چرخه سلولی و مراحل مربوطه، خزندگان دایناسورها، دستگاه عصی، ریشه، سلول، علوم زیستی و بهداشت، کاربرد رایانه در مدلسازی پروتئین ها، کارگاه آموزشی فناوری نانو در محیط زیست، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، گیاه جینکو بیلوبا، منحنی های بقای سلول، منشا حیات، نانوساختارها، نانوکامپوزیت ها، ویروس شناسی و غیره است.
مجموعه زیست شناسی علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه سوالات، جزوات و نکات کلیدی، منابع و پاسخنامه های تستی و تشریحی است که از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.

نام فایل
تصویر
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت