پاورپوینت / مجموعه زمین شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه زمین شناسی

رشته زمین شناسی وعلوم زمین در مقطع دکتری شامل مباحث فسیل و چینه، نفت، سنگ شناسی رسوبی، آب های زیرزمینی، مهندسی، زیست محیطی، پترولوژی، اقتصادی و تکتونیک بوده و درس های زمین شناسی ایران، دیرینه شناسی و چینه شناسی، میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها)، چینه شناسی (زیست چینه و سنگ چینه)، زمین شناسی نفت، زمین شناسی نفت پیشرفته، سنگ رسوبی پیشرفته، سنگ شناسی رسوبی، سنگ رسوبی (کربناته و غیر کربناته)، رسوب شناسی پیشرفته، آب زمین شناسی، هیدروژئولوژی پیشرفته، هیدرولیک آب های زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی پیشرفته، مکانیک خاک و سنگ، زمین شناسی (زیست محیطی)، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی، سنگ شناسی (آذرین و دگرگونی)، پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی، ژئوکرونولوژی، زمین شناسی اقتصادی، کانسارها (آذرین، دگرکونی و رسوبی)، اکتشافات زمین شیمیایی، زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت پیشرفته، ژئوتکتونیک، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی را در بر می گیرد. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، آب های زیرزمینی، زمین شناسی ایران، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی، سنگ شناسی، دیرینه شناسی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی ساختمان، چینه شناسی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی زیست محیطی را شامل می شود. همچنین، این رشته شامل پاورپوینت های Sea، بررسی خصوصیات دستگاه XRF، پایداری شیب ها، جواهرات، خاک، دشت لوت، گندم بریان و چاله مرکزی لوت، رودها چگونه تشکیل می شوند، زمین ساخت ورقه ای، زمین شناسی تحت الارضی و غیره است.
مجموعه زمین شناسی و علوم زمین علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه سوالات، جزوات و نکات کلیدی، منابع و پاسخنامه های تستی و تشریحی است که از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.