مجموعه آمار

رشته آمار در مقطع دکتری شامل درس های مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی 1 و 2، مبانی احتمال، احتمال 1 و 2، استنباط آماری 1، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی است. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال، احتمال، آمار ریاضی، نمونه گیری و رگرسیون 1 را شامل می شود. همچنین، این رشته شامل پاورپوینت های آزمون های آماری، پردازش تحلیلی بر خط، دنباله ها، روش های آماری و شاخص های بهداشتی، شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها، شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها، شاخص های بهداشتی، شاخص های ملی سلامت، کاربرد آمار و غیره است.
مجموعه آمار علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه سوالات، جزوات و نکات کلیدی، منابع و پاسخنامه های تستی و تشریحی است که از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.