نمونه سوالات آزمون / کاردانی فنی و حرفه ای جزوات سوالات صنایع چوب کاغذ کاردانی فنی حرفه ای 1387 امروز دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی فنی و حرفه ای جزوات سوالات صنایع چوب کاغذ کاردانی فنی حرفه ای 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال درس خواص فیزیکی و مکانیکی چوب - نمونه سوال درس خشک کردن و نگهداری چوب - نمونه سوال درس تکنولوژی چوب - نمونه سوال درس محاسبات فنی - نمونه سوال درس رسم فنی - نمونه سوال درس ریاضی - نمونه سوال درس زبان و ادبیات فارسی - نمونه سوال درس زبان عربی - نمونه سوال درس فرهنگ و معارف اسلامی - نمونه سوال درس زبان خارجی - نمونه سوال درس ریاضیات - نمونه سوال درس فیزیک - نمونه سوال درس شیمی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 261KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست