نمونه سوالات آزمون / کاردانی فنی و حرفه ای جزوات سوالات الکتروتکنیک کاردانی فنی حرفه ای 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی فنی و حرفه ای جزوات سوالات الکتروتکنیک کاردانی فنی حرفه ای 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال درس مبانی برق و مدارهای الکتریکی - نمونه سوال درس ماشین های الکتریکی - نمونه سوال درس تکنولوزی و کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی - نمونه سوال درس الکترونیک کاربردی - نمونه سوال درس ریاضی - نمونه سوال درس زبان و ادبیات فارسی - نمونه سوال درس زبان عربی - نمونه سوال درس فرهنگ و معارف اسلامی - نمونه سوال درس زبان خارجی - نمونه سوال درس ریاضیات - نمونه سوال درس فیزیک - نمونه سوال درس شیمی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 323KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست