نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات چوب شناسی صنایع چوب کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات چوب شناسی صنایع چوب کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات 1، نمونه سوال اصول حفاظت چوب، نمونه سوال بیولوژی چوب و اصول چوب شناسی، نمونه سوال تبدیل مکانیکی چوب، نمونه سوال تبدیل شیمیایی چوب، نمونه سوال جنگل کاری.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 437KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست