نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات هوشبری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 امروز پنج شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات هوشبری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال اصول و روش های بیهوشی، نمونه سوال اصول مراقبت های ویژه، نمونه سوال فارماکولوژی «پایه و تخصصی»، نمونه سوال بیماری شناسی، نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال تشریح.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 311KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست