نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات موسیقی نوازندگی موسیقی ایرانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات موسیقی نوازندگی موسیقی ایرانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال تاریخ موسیقی، نمونه سوال تئوری موسیقی، نمونه سوال سازشناسی ایران و جهان، نمونه سوال آزمون عملی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 213KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست