نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت محیط کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت محیط کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال آب شامل: شیمی و میکروبیولوژی آب، نمونه سوال هیدرولیک و تصفیه آب، نمونه سوال فاضلاب: شیمی و میکروبیولوژی، نمونه سوال هیدرولیک و تصفیه فاضلاب، نمونه سوال آلودگی هوا و کنترل، نمونه سوال مواد زائد و جامد، نمونه سوال کلیات بهداشت محیط شامل: نمونه سوال بهداشت مواد غذایی، نمونه سوال بهداشت مسکن و اماکن عمومی، نمونه سوال بهداشت پرتوها، نمونه سوال سر و صدا و مبارزه با ناقلین.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 318KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست