نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت محیط کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت محیط کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال آب شامل: شیمی و میکروبیولوژی آب، نمونه سوال هیدرولیک و تصفیه آب، نمونه سوال فاضلاب: شیمی و میکروبیولوژی، نمونه سوال هیدرولیک و تصفیه فاضلاب، نمونه سوال آلودگی هوا و کنترل، نمونه سوال مواد زائد و جامد، نمونه سوال کلیات بهداشت محیط شامل: نمونه سوال بهداشت مواد غذایی، نمونه سوال بهداشت مسکن و اماکن عمومی، نمونه سوال بهداشت پرتوها، نمونه سوال سر و صدا و مبارزه با ناقلین.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت محیط کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 318KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0