نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت حرفه ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت حرفه ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال شناسایی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیک، نمونه سوال شیمیایی، نمونه سوال مکانیکی و بیولوژیکی، نمونه سوال ایمنی و حوادث ناشی از کار، نمونه سوال سم شناسی صنعتی، نمونه سوال بیماری های ناشی از کار، نمونه سوال کلیات خدمات بهداشتی شامل بهداشت آب، نمونه سوال دفع مواد زائد صنعتی، نمونه سوال مبارزه با آلودگی هوای محیط کار، نمونه سوال تشکیلات و خدمات بهداشتی حرفه ای، نمونه سوال آموزش بهداشت.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مهندسی بهداشت حرفه ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 267KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0